poniedziałek, 22 lipca 2024

Powiat Grajewski

Doposażenie stanowisk pracy w ramach projektu "Cyfrowy Powiat"

W zeszłym roku Powiat Grajewski podpisał umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o powierzenie grantu na realizację projektu „Cyfrowy Powiat” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU”. 

 

Dzisiaj, w ramach zwiększenia cyfryzacji urzędu, do Starostwa Powiatowego w Grajewie dostarczono 16 zestawów komputerowych i laptop wraz z potrzebnym oprogramowaniem. Zakup ten pozwoli na niezbędne doposażenie stanowisk, zwiększając tym samym bezpieczeństwo, jakość  i czas pracy. 

 

Cyfrowy Powiat to konkurs grantowy skierowany do jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatów, którego celem jest wyrównanie rozwoju cyfryzacji stwarzające równe szanse na dostęp do nowych technologii. Jego koncepcją jest zwiększenie cyfryzacji urzędów, wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, w szczególności w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. 

 

Na realizację projektu Powiat Grajewski otrzymał dofinansowanie w kwocie 140 376,00 zł, stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowanych. 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.