Powiat Grajewski

Częściowy odbiór robót na drodze powiatowej nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo

W dniu 2 sierpnia 2023 r. odbył się częściowy odbiór robót budowlanych inwestycji pn. „Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo”, wykonanych w ramach zadania „Przebudowa z rozbudową głównych drób powiatowych powiatu grajewskiego”. 


Wśród prac już przeprowadzonych są: wycinka drzew i zakrzaczenia, usunięcie starej nawierzchni i chodników wraz z krawężnikami, niezbędne roboty ziemne, poszerzenie drogi, wykonanie przepustów zjazdowych i przepustów pod drogą oraz częściowe prace związane z siecią kanalizacyjną kanalizacji deszczowej. 

 

Protokół odbioru podpisał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie Jan Julian Połonowicz wraz z pracownikami: Barbarą Szubą i Justyną Kowalewską w obecności Starosty Grajewskiego Waldemara Remfelda, Wójta Gminy Grajewo Stanisława Szletera, Inspektora nadzoru branży sanitarnej Anny Kurzątkowskiej i Inspektora nadzoru inwestorskiej Jarosława Olszewskiego. W odbiorze uczestniczyli również przedstawiciele wykonawcy, Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego UNIDROG Sp. z o.o., Tomasz Kulikowski współwłaściciel oraz Jarosław Filipkowski Kierownik budowy.

Komisja po dokonaniu oględzin technicznych dokonała odbioru częściowego na kwotę ponad 815 tys. zł.

 

Całkowita wartość zadania pn. „Przebudowa z rozbudową głównych drób powiatowych powiatu grajewskiego” wyniesie ponad 22 mln 370 tys. zł. Zadanie nie byłoby realizowane, gdyby nie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 14 991 000,00 zł. 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.