Przetargi

Burmistrz Miasta Grajewo

Budowa oświetlenia w ul.Skośnej oraz Budowa oświetlenia w ul.Architektów w Grajewie

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Zamówienie pn: Budowa oświetlenia w ul.Skośnej oraz Budowa oświetlenia w ul.Architektów w Grajewie, obejmuje swym zakresem:
1) budowę oświetlenia w ul.Skośnej, w tym:
a) budowa napowietrznej linii oświetleniowej AsXSn 4x25 mm2
b) budowa kablowej linii oświetleniowej YKXs 5x16mm2, wraz z montażem rozłącznika RSA-00/4 na słupie Nr 5,
c) montaż słupów oświetleniowych żelbetowych - 6 szt. i wirowanych - 5 szt. z wysięgnikami oświetlenia. - szt. 12.
d) montaż opraw sodowych o mocy 100W na ww. wysięgnikach - 12 szt
e) montaż uziemień - 3 szt. wraz z ogranicznikami przepięć.
2) budowę oświetlenia w ul.Architektów, w tym:
a) budowa napowietrznej linii oświetleniowej AsXSn 2x25 mm2,
b) ułożenie linii kablowej YKAY 4x25mm2,
c) montaż słupów oświetleniowych typu Antares 60/7 z wysięgnikami oświetlenia - 7 kpl
d) montaż opraw oświetleniowych sodowych o mocy 70W na wysięgnikach - 16szt. ( w tym 9 szt. na słupach istniejących).
e) montaż szafy oświetleniowej SO-TL - 1 kpl.

 

 

Wadium Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 60
Miejsce i termin składania ofert Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A godz. 10:00 pok. nr 21

2014-05-06

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.