środa, 8 lutego 2023

Przetargi

Roboty drogowe: ul.Partyzantów

    Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Grajewie „
polega na wykonaniu n/w elementów robót:
1) Roboty drogowe
a) nawierzchni jezdni na odcinku od km 0+ 256 do 0+551, z szarej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 20 cm stabilizowanego mechanicznie, krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem,
b) wjazdów na posesję na odcinku od km 0+256 do 0+551, z czerwonej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm, ograniczonych obrzeżami betonowymi 8x30cm wtopionymi, 
c) chodnika z szarej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5cm, na odcinku od km 0+256 do 0+551,
d) oznakowania poziomego i pionowego, 
e) wycinki 6 szt. drzew.
2) kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø200 klasy min SN8 od istniejącej studni oznaczonej numerem 8 do studni oznaczonej nr 29 , oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej szt. 6 do granicy działki z rur PVC Ø160 min. SN8.,
3) kanalizacji deszcz

 

 

Burmistrz Miasta Grajewo
19200 Grajewo
ul. Strażacka
 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.