Powiat Grajewski

Łatwiej niepełnosprawnym

Od końca września 2017r. powiat grajewski realizuje zadanie inwestycyjne pn: ”Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu Starostwa Powiatowego w Grajewie” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W dniu 9 marca 2017 r. został skierowany wniosek do Oddziału Podlaskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z prośbą o dofinansowanie zadania. Na realizację inwestycji fundusz przyznał kwotę 4 918,17 zł. Wykonawcą robót jest firma URBP TOMDACH, ul. Karola Świerczewskiego 7, 19-203 Ełk, wybrana w wyniku zapytania ofertowego, która realizuje zadanie na łączną kwotę 15 000,00 zł

Zakres robót obejmuje wykonanie podjazdu z profili stalowych, nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie balustrad, montaż skrzydła drzwiowego. W chwili obecnej rozpoczęto prace polegające na rozebraniu nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonaniu nasypów pod nową nawierzchnię.

Termin zakończenia prac planowany jest na koniec listopada 2017 r.

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych konieczne było, gdyż do pomieszczeń biurowych budynku prowadzą schody będące barierą architektoniczną dla  osób niepełnosprawnych, mających trudności w poruszaniu się, starszych i na wózkach inwalidzkich. Niejednokrotnie osoby niepełnosprawne nie były w stanie dotrzeć do środka budynku urzędu by załatwić swoje sprawy. Mamy nadzieje, że inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu załatwiania spraw w urzędzie wszystkim osobom, które tego potrzebują.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.