wtorek, 28 marca 2023

Warto przeczytać

Jak odnaleźć numer działki?

Numer działki jest jedną z tych istotnych danych o nieruchomości, która pozwala na jej poprawne zidentyfikowanie i dotarcie do dokumentacji gruntu. Warto wiedzieć, jak go ustalić.


Czym różni się numer od identyfikatora działki?


W przypadku nieruchomości możemy mówić o co najmniej kilku numerach. Jednym z nich jest numer księgi wieczystej, który nadaje się indywidualnie dla każdej nieruchomości. Nie jest on tożsamy z numerem działki. Numer działki może jednak pomóc w dotarciu do odpowiedniej księgi, w której to znajdują się wszystkie najważniejsze dane, takie jak te o właścicielu, hipotece, służebnościach.

Numer zwany identyfikatorem nadaje się każdej działce ewidencyjnej, która stanowi najmniejszą jednostkę administracyjnego podziału kraju. Identyfikator składa się liter i cyfr i może być nieco skomplikowany w interpretacji. W tym zakresie bardzo pomocny będzie program TERYT – Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju. Prowadzi go Główny Urząd Statystyczny. Identyfikator wykorzystywany jest dla celów statystycznych, pozwala on na odnalezienie gminy czy miasta, w których znajduje się konkretna nieruchomość.

Numer ewidencyjny działki jest z kolei bardzo oczywisty - wyraża się go liczbą naturalną. Według obowiązujących zasad, w danym obrębie ewidencyjnym może istnieć tylko jedna działka z danym numerem, co ma zapobiegać myleniu się jednostek. Kiedy dochodzi do przekształcenia działek, numery muszą ulec zmianie. Po połączeniu nadaje się kolejny numer, który jeszcze w danym obszarze nie został wykorzystany. Po podziale natomiast działki otrzymują numery w formie ułamków, na przykład 1/2, 1/3, w zależności od tego na ile części podzielono obszar. 


Dlaczego warto korzystać z Geoportal360.pl?


Wartościową stroną, która pozwala na znalezienie numeru działki jest Geoportal360.pl. Znajdziemy tam bardzo szczegółowe mapy, z których z łatwością można korzystać – każdy obszar możemy przybliżyć i dokładnie się mu przyjrzeć. Kliknięcie na dany obszar pozwala uzyskać dostęp do szczegółowych danych dotyczących samej działki, na przykład jej danych administracyjnych. Geoportal360.pl pozwala też przejść do portalu Ksiegiwieczyste.pl – na tej stronie możemy z kolei ustalić numer księgi wieczystej, uiszczając niewielką opłatę.

Geoportal może też nam się przydać wtedy, gdy zweryfikować musimy obręb ewidencyjny. Wyniki wyszukiwania pokażą nam całą listę obrębów – spośród nich ręcznie musimy wybrać ten, na terenie którego leży poszukiwana przez nas działka. Pozwoli nam to uzyskać dostęp do mapy zawierającej numery ewidencyjne. Dzięki temu sprawdzimy adres administracyjny nieruchomości.


Weryfikacja w Państwowej Ewidencji Gruntów


Aby uzyskać numer działki można też wybrać się do Państwowej Ewidencji Gruntów – jest ona dostępna w każdym Starostwie Powiatowym, wybrać należy jednostkę właściwą miejscowo dla konkretnej działki. Udając się do Starostwa, uzyskamy ustną informację na temat numeru działki. Żeby jednak sprawdzić szczegółowe informacje na temat nieruchomości, należy zajrzeć do księgi wieczystej, dlatego też korzystanie z Geoportalu szybciej pozwala ustalić niezbędne dane. Nie musimy na przykład wykazywać interesu prawnego, żeby uzyskać niezbędne informacje.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.