wtorek, 16 kwietnia 2024

Przetargi

  • 1 komentarzy
  • 7769 wyświetleń

Burmistrz Miasta Grajewo

K O M U N I K A T

Burmistrz Miasta Grajewo organizuje ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Koszarówce:

 

1) nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 113 o powierzchni 0,0670 ha ,posiadająca księgę wieczystą LM1G/00002222/1

cena wywoławcza – 2.000,00 zł wadium – 400,00 zł

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.W/w nieruchomość nie obciąża dług i ograniczenia, a także nie jest ona przedmiotem żadnych zobowiązań.W/w nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Wójt Gminy Grajewo nie wydawał decyzji o warunkach zabudowy zmieniającej użytkowanie w/w nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2014 roku o godz. 1000 w sali nr 29 Urzędu Miasta Grajewo.

 

Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić w formie pieniężnej przelewem do dnia 07.03.2014 roku na konto Urzędu Miasta nr 56 8768 1013 1300 1951 2000 0040 Bank Spółdzielczy Szczuczyn/Grajewo (za dzień wniesienia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie Urzędu Miasta). Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni po zakończonym przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 

Kwotę wylicytowaną w przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta do dnia zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości tj. zawarciem aktu notarialnego i wpisu w księdze wieczystej.  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, na stronach internetowych miasta www.grajewo.pl, www.inwestycje.um.grajewo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Szczegółowe informacje o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju nr 31 Urzędu Miasta Grajewo /codziennie w godzinach 730 –1530/ lub telefonicznie 86 273-08-24 lub 86 273-08-25.

Komentarze (1)

a gdzie mapka ?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.