Warto przeczytać

Spotkanie z Ireneuszem Glinieckim Komendantem Powiatowym Policji w Grajewie

1. Dlaczego wzorem innych komend w KPP w Grajewie nie ma specjalnego pokoju dla ofiar przestępstw z psychologiem?
­ Obecne warunki lokalowe nie dają podstawy, aby podejmować tego typu inwestycje. Pomieszczeń jest zbyt mało, są zbyt ciasne, mało funkcjonalne, a ponadto część budynku jest własnością osoby fizycznej. Widzę potrzebę utworzenia pomieszczeń, w których między innymi możliwe byłoby prowadzenie czynności procesowych np.: z nieletnią osobą pokrzywdzoną. Przy czym tego rodzaju pomieszczenia nie muszą wcale funkcjonować przy jednostce Policji, co w dużej mierze uważam za uzasadnione, a nawet pożądane.

2. Na jakim etapie jest plan przeniesienia komendy na ul. Wojska Polskiego?
­ W minionym roku pozyskaliśmy od Starostwa Powiatowego grunty pod planowaną budowę nowej siedziby jednostki. Grunty te usytuowane są przy obiektach Straży Pożarnej i przed rozgraniczeniem były w dyspozycji właśnie Straży Pożarnej. Ta formacja podzieliła się z nami wspomnianym gruntem, za co korzystając z okazji serdecznie dziękuję. Kwestia inwestycji jest realizowana poza Komendą Powiatową Policji: obecnie na szczeblu KGP. Tam pozyskiwane są środki na inwestycję, obecnie w oparciu o norweski mechanizm finansowy.

3. Jak Pan ocenia stan bezpieczeństwa w Grajewie? Co wynika ze statystyk za 2005 rok?
­ Statystycznie w roku 2005 na terenie powiatu grajewskiego odnotowaliśmy o 5,1% przestępstw więcej w stosunku do roku poprzedniego,. Zdecydowaną większość przestępstw odnotowano na terenie Grajewa. Osiągnięto o 2% wyższy wskaźnik wykrywalności. Wśród przestępstw dominują takie kategorie jak: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, uszkodzenie rzeczy, uszkodzenie ciała. Przy czym najliczniejszą kategorią, podobnie jak rok wcześniej, jest kierowanie pojazdami mechanicznymi lub innymi pojazdami w stanie nietrzeźwym, stwierdziliśmy 474 przestępstw tej kategorii.

4. Czy w związku z tym jest Pan za publikowaniem danych osobowych pijanych kierowców w prasie czy Internecie?
­ Należy oczekiwać, iż w ciągu najbliższych tygodni pojawią się publikacje czynów z jednoczesnym ujawnieniem personaliów oskarżonego - sprawcy występku polegającego na kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Policja będzie kierowała stosowne wnioski w przypadkach, gdy u sprawcy czynu stężenie alkoholu będzie szczególnie wysokie, jak również gdy zatrzymany sprawca dopuści się występku w ramach powrotu do przestępstwa. Jest to kolejny krok zmierzający do ograniczenia tej szczególnie społecznie uciążliwej kategorii przestępstw.

5. Jak Pan jako komendant ocenia współpracę z samorządem lokalnym oraz społeczeństwem?
­ Samorząd lokalny jest naturalnym partnerem Policji. Policja nie jest organem samorządowym, natomiast pracuje na rzecz lokalnych społeczności, podobnie jak samorząd lokalny, dlatego też współpraca musi być dobra i w mojej ocenie taka jest. Policja świadcząca to społecznie oczekiwaną i pożądaną usługę, jaką jest bezpieczeństwo stanowi niezmiernie ważny element funkcjonowania miejscowej społeczności. Ciężko pracujemy na poprawę zaufania do policji. Cieszy mnie, że systematycznie wzrasta ilość zgłoszeń, sygnałów, uwag od społeczeństwa. Częściej również mieszkańcy sami podejmują interwencje. Przy czym w tych elementach jest jeszcze wiele do zrobienia. W mojej ocenie w społeczeństwie brakuje przyzwolenia na działania policji głównie w odniesieniu do codziennych działań prewencyjnych. Jeżeli policjant interweniuje to znaczy, że ma do tego upoważnienie prawne. Chce pomóc konkretnej osobie w konkretnej sytuacji. Niestety nie wszyscy to rozumieją, często spotykamy się z agresją, nie uzasadnioną krytyką podczas prawnych działań Policji.

6. Grajewianie często narzekają na brak policjantów na ulicach. Rzadko widać patrol policji, np. na osiedlach?
­ Tyle jest patroli pieszych na ile stać naszą jednostkę Praktycznie codziennie na terenie Grajewa pieszo służbę pełnią przewodnicy psów służbowych. Patrole zmotoryzowane rejony zagrożone patrolują również pieszo. Praktycznie połowę służby spędzają w patrolu pieszym. Systematycznie widoczne są patrole piesze wspólnie ze Strażą Miejską. Na pewno nie są to pełne możliwości jednostki w zakresie patroli pieszych, jednak w obecnej obsadzie etatowej możliwe do wykonania.

7. Na ostatniej sesji Rady Powiatu użył Pan stwierdzenia, że "narkotyki są w każdej grajewskiej szkole". Czy to nie dowód bezradności Policji?
­ Uważam wręcz odwrotnie. W ostatnich trzech, czterech latach przyłożyliśmy się wyjątkowo do zwalczania narkotyków w mieście. Przyłożyliśmy się dlatego, ze narkotyk to wielkie zło. Przyłożyliśmy się dlatego też, że otrzymaliśmy liczne sygnały od społeczeństwa, że są
w Grajewie osoby, które narkotykami handlują. Zatrzymaliśmy wszystkich dealerów narkotykowych w mieście. Doprowadziliśmy ich przed prokuraturę, przed sąd i w konsekwencji za kratki. Natomiast narkotyki są dziś na tyle powszechne, że sięgają po nie co raz młodsze osoby, również w szkołach. Ale powtarzam są to pojedyncze osoby, które korzystają z używek na własny użytek.
­ Dziękuje za rozmowę
e-Grajewo.pl 2006

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.