Szczuczyn

"Razem w akcji"- projekt Stowarzyszenia "Nasz Szczuczyn"

Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” zawarło w dniu 01.03.2024 umowę z Gminą Szczuczyn, reprezentowaną przez Artura Kuczyńskiego – Burmistrza Szczuczyna na realizację zadania publicznego w zakresie promocji kultury fizycznej i sportu na okres od 01.03.2024 do 31.08.2024.

 


Zadanie to będziemy realizować od 24.06.2024r. do 23.08.2024r. 

 


Spartakiada Rodzinna „Razem w akcji!” to połączenie aktywności fizycznej, gier integracyjnych, drużynowych i indywidualnych dyscyplin sportowych, wydarzeń dla całych rodzin i społeczności lokalnych. Zadaniem projektu jest promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej jako najlepszej metody profilaktyki zdrowotnej, a dodatkowo rozwijanie zainteresowania kulturą fizyczną i sportem wśród osób w różnym wieku. 


Spartakiada Rodzinna „Razem w akcji!” to kilkanaście konkurencji sportowych, m.in.:

„Koszykarze” – rzut woreczkiem do celu, „Kto pierwszy” – turlanie piłki koszykowej między pachołkami, do ostatniego pachołka, „Krążące hula hop” – podawanie hula hop nad głowami, „Łucznik” – strzał z łuku do tarczy, „Hokeiści” – trafienie krążkiem hokejowym przy pomocy kija do bramki, „Gąsienica” – tor przeszkód, „Tunel” – toczenia piłki, „Rzut do kosza” / „Strzał do bramki”.


Spartakiada odbędzie się m.in. w Bzurach, Dołęgach, Bęćkowie i Szczuczynie. Ponadto w każdej z wymienionych miejscowości towarzyszyć będzie ogniska oraz gry 

i zabawy integracyjne. Finał projektu zorganizujemy na boisku przy Hali Sportowej 

w Szczuczynie, który połączony będzie z zakończeniem „Kulturalnych Wakacji” organizowanych przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie.


Z przyznanej nam dotacji w wysokości 10 000,00 zł zakupimy sprzęt sportowy, niezbędny do realizacji zadania, nagrody dla uczestników projektu, tj. medale, dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe. Zabezpieczymy też pewną kwotę na zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z realizacją projektu. 

 


Zadanie to Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” zrealizuje we współpracy z BCK w Szczuczynie oraz jednostkami OSP z terenu miasta i gminy Szczuczyn. Strażacy pomogą organizacyjnie w przeprowadzeniu zajęć w poszczególnych okręgach i finału oraz zapewnią pomoc medyczną.


Swoim działaniem chcemy przyczynić się do ożywienia świetlic wiejskich i zintegrowania lokalnej społeczności oraz kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i osób dorosłych.


Anna Wojsław

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn”

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.