Szczuczyn

"Razem w akcji"- projekt Stowarzyszenia "Nasz Szczuczyn"

Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” zawarło w dniu 01.03.2024 umowę z Gminą Szczuczyn, reprezentowaną przez Artura Kuczyńskiego – Burmistrza Szczuczyna na realizację zadania publicznego w zakresie promocji kultury fizycznej i sportu na okres od 01.03.2024 do 31.08.2024.

 


Zadanie to będziemy realizować od 24.06.2024r. do 23.08.2024r. 

 


Spartakiada Rodzinna „Razem w akcji!” to połączenie aktywności fizycznej, gier integracyjnych, drużynowych i indywidualnych dyscyplin sportowych, wydarzeń dla całych rodzin i społeczności lokalnych. Zadaniem projektu jest promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej jako najlepszej metody profilaktyki zdrowotnej, a dodatkowo rozwijanie zainteresowania kulturą fizyczną i sportem wśród osób w różnym wieku. 


Spartakiada Rodzinna „Razem w akcji!” to kilkanaście konkurencji sportowych, m.in.:

„Koszykarze” – rzut woreczkiem do celu, „Kto pierwszy” – turlanie piłki koszykowej między pachołkami, do ostatniego pachołka, „Krążące hula hop” – podawanie hula hop nad głowami, „Łucznik” – strzał z łuku do tarczy, „Hokeiści” – trafienie krążkiem hokejowym przy pomocy kija do bramki, „Gąsienica” – tor przeszkód, „Tunel” – toczenia piłki, „Rzut do kosza” / „Strzał do bramki”.


Spartakiada odbędzie się m.in. w Bzurach, Dołęgach, Bęćkowie i Szczuczynie. Ponadto w każdej z wymienionych miejscowości towarzyszyć będzie ogniska oraz gry 

i zabawy integracyjne. Finał projektu zorganizujemy na boisku przy Hali Sportowej 

w Szczuczynie, który połączony będzie z zakończeniem „Kulturalnych Wakacji” organizowanych przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie.


Z przyznanej nam dotacji w wysokości 10 000,00 zł zakupimy sprzęt sportowy, niezbędny do realizacji zadania, nagrody dla uczestników projektu, tj. medale, dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe. Zabezpieczymy też pewną kwotę na zakup niezbędnych materiałów i usług związanych z realizacją projektu. 

 


Zadanie to Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn” zrealizuje we współpracy z BCK w Szczuczynie oraz jednostkami OSP z terenu miasta i gminy Szczuczyn. Strażacy pomogą organizacyjnie w przeprowadzeniu zajęć w poszczególnych okręgach i finału oraz zapewnią pomoc medyczną.


Swoim działaniem chcemy przyczynić się do ożywienia świetlic wiejskich i zintegrowania lokalnej społeczności oraz kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i osób dorosłych.


Anna Wojsław

Prezes Zarządu

Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn”

środa, 17 kwietnia 2024

Rodzinne Warsztaty String Art

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Wissa Szczuczyn. ZAPROSZENIE NA MECZE!

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.