czwartek, 21 września 2023

Warto przeczytać

Przewoźnik drogowy - jakie warunki i zezwolenia musi spełnić na wykonywanie zawodu

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest niezbędne, aby móc wykonywać pracę przewoźnika, czyli prowadzić działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego. Jest konieczne przy wykonywaniu przewozu pojazdami lub zespołami pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony w transporcie krajowym i powyżej 2,5 tony w transporcie międzynarodowym. Zastanawiasz się nad założeniem transportowej działalności gospodarczej? Wyjaśniamy, na co powinieneś zwrócić uwagę i podpowiadamy, jak załatwić potrzebne formalności.


Jak uzyskać licencję transportową?

Licencja na transport krajowy może być uzyskana po złożeniu wypełnionego wniosku w Zarządzie Dróg i Transportu. W praktyce kompetentnymi organami do wystawiania pozwoleń i udzielania informacji, jak uzyskać licencję transportową, są starostwa powiatowe właściwe ze względu na siedzibę przedsiębiorstwa ubiegającego się o pozwolenie, a ściślej lokalne Zarządy Dróg i Transportu. W tych jednostkach dowiemy się dokładnie, jakie konkretnie dokumenty musimy przedstawić, aby licencja przewoźnika mogła być udzielona.


Kto może zostać przewoźnikiem drogowym?

Wymogi postawione przedsiębiorcy, który chce działać jako przewoźnik drogowy, są następujące:

 • posiadasz rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich UE;
 • musi cieszyć się dobrą reputacją;
 • musi posiadać odpowiednią zdolność finansową;
 • musi legitymować się wymaganymi kompetencjami zawodowymi;
 • musi zatrudniać kierowców, którzy nie mają zakazu wykonywania pracy kierowcy.


Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie w celu uzyskania licencji?

Przedsiębiorca starający się o wydanie licencji, oprócz wypełnionego kompletnego wniosku, powinien złożyć szereg następujących dokumentów:

 • odpis z rejestru przedsiębiorców;
 • zaświadczenie o nadaniu NIP;
 • zaświadczenie o nadaniu REGON;
 • kopię Certyfikatu Kompetencji Zawodowych;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • potwierdzenie sytuacji finansowej;
 • wykaz pojazdów, których licencja będzie dotyczyła oraz ich dokumentacja;
 • oświadczenie o zatrudnianiu/zamiarze zatrudniania kierowców;
 • dowód wniesienia opłaty za licencję.

 

Co to jest certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego i jak go zdobyć?

Aby podjąć działalność w zakresie przewozu drogowego osób lub rzeczy niezbędne jest uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1071/2009 oraz Ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. Zgodnie z art.4 p.20 wymienionej Ustawy:

„certyfikat kompetencji zawodowych - dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego”.

Przynajmniej jedna osoba fizyczna zarządzająca transportem drogowym w przedsiębiorstwie musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Aby go uzyskać, należy zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną działającą przy Instytucie Transportu Samochodowego. Egzaminy organizowane są w kilku większych miastach w Polsce (terminy można sprawdzić na stronie internetowej Instytutu Transportu Samochodowego). 


Testy na predyspozycje zawodowe - zakres wiedzy

Testy na predyspozycje zawodowe obejmują szeroki zakres wiedzy tematycznej z następujących dziedzin:

 • prawo cywilne,
 • prawo handlowe,
 • prawo pracy,
 • prawo podatkowe i finansowe,
 • zagadnienia socjalne,
 • informacje dotyczące dostępu do rynku i krajowego transportu drogowego,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • normy techniczne pojazdów i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

Ile kosztuje certyfikat kompetencji zawodowych?

Aktualnie dla osób ubiegających się po raz pierwszy o certyfikat kompetencji zawodowych opłata za egzamin i wystawienie certyfikatu wynosi łącznie 800 zł (500 zł za egzamin i 300 zł za wystawienie certyfikatu).

Niektórzy mogą być zwolnieni z egzaminu pisemnego. Są to osoby posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmuje wszystkie zagadnienia wymienione w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Z części testu pisemnego mogą być zwolnione osoby, które ukończyły studia obejmujące część zagadnień wymienionych w powyższym załączniku. Od kwoty 500 zł należy wówczas odjąć 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony.

W przypadku niezdania egzaminu można ubiegać się o powtórne przystąpienie do niego w trybie poprawkowym. W tym przypadku należy uiścić 500 zł za egzamin.


Czy łatwo jest zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych?

Nie ma obowiązkowych szkoleń, które przygotowują do egzaminu i można samodzielnie opanować wymagany na egzamin materiał, jednak jest on bardzo obszerny. Wiedza, którą należy zgłębić zgodnie z wytycznymi unijnego ustawodawcy obejmuje osiem skomplikowanych dziedzin prawa gospodarczego.

Zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym uznawane jest za stosunkowo trudne. Na rynku jest dużo szkoleń o różnej intensywności zajęć. Biorąc pod uwagę indywidualną zdolność przyswajania informacji i możliwości czasowe, warto znaleźć odpowiedni kurs dla siebie. Bez wątpienia znacznie zwiększy to szansę na zdanie egzaminu.


Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (w skrócie OCP ) - co to jest i co obejmuje?

OCP przewoźnika jest polisą ubezpieczeniową, która chroni przede wszystkim przewoźnika transportującego towary. W przypadku różnego rodzaju zdarzeń losowych, takich jak pożar, wypadek czy kradzież, uniemożliwiających dostarczenie towaru czy też dostarczenie towaru na czas, przewoźnik może liczyć na wypłatę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

Standardowo ubezpieczenie OCP obejmuje uszkodzenie, zniszczenie, kradzież, pożar ładunku oraz opóźnienie dostawy. Niektórzy ubezpieczyciele oferują również ubezpieczenie od awarii agregatu chłodniczego.

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują wyłączenia ochrony. W związku z tym podstawowe ubezpieczenie nie chroni np. przewozu materiałów niebezpiecznych, pieniędzy, dzieł sztuki bądź żywych zwierząt. Ubezpieczyciel może również odmówić objęcia ochroną transportu drogiego sprzętu elektronicznego narażonego na potencjalną kradzież. Jednak za dodatkową dopłatą można rozszerzyć zakres ochrony ubezpieczenia OCP.


Czy OCP jest obowiązkowe?

OC przewoźnika jest opcją dobrowolną. Zalecane jest jednak wykupienie takiej polisy, ponieważ to właśnie przewoźnik odpowiada za przyjęty do transportu towar na całej trasie przewozu od momentu jego podjęcia do rozładunku i ponosi wszelkie, często niemałe, koszty związane ze wszystkim stratami, które mogą wystąpić.


Polisa OCP - ile kosztuje?

Koszt najczęściej wynika z przedstawionej przez przewoźnika sumy gwarancyjnej, zakresu ubezpieczenia i historii umowy. Im więcej zgłaszanych szkód z wypłaconym odszkodowaniem, tym stawka może być większa. Stawka może wynieść od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych rocznie, w zależności od zastosowania wyżej wymienionych elementów ubezpieczenia. Przewoźnik musi skalkulować ryzyka związane z działalnością przewozową i podjąć decyzję dotyczącą wyboru najlepszej dla niego polisy.


Licencja wspólnotowa

Licencja na transport międzynarodowy jest warunkiem prowadzenia działalności przewozowej towarów i osób na rynkach międzynarodowych. Jest to tzw. licencja wspólnotowa, która wydawana jest przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Może ją otrzymać przewoźnik, który już posiada zezwolenie na przewozy krajowe. Licencja wspólnotowa zastąpiła od 15 sierpnia 2013 roku licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego. Wspólnotowa licencja przewoźnika wydawana jest na maksymalnie 10 lat z możliwością jej przedłużenia.

Artykuł powstał przy współpracy z giełdą prilo.com - transport aut

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.