czwartek, 21 września 2023

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 11682 wyświetleń

Na obiad do gminy

Gminy od końca 2005 r. mogą korzystać z rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", koordynowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Środki budżetu państwa, w wysokości nie mniejszej niż 500 mln złotych w każdym roku, wspierają gminy 40-procentowym udziałem własnym.
Rząd chce zachęcić gminy do większej aktywności w zakresie pozyskiwania środków na dożywianie.
Program zakłada m.in. możliwość przygotowania posiłków w innych miejscach niż szkoły. Gminy otrzymują dotację na zakup żywności, dofinansowywanie stołówek szkolnych. O dofinansowanie mogą starać się nie tylko szkoły, ale również przedszkola i żłobki. Można również otrzymać dotacje na organizowanie transportu na dowóz posiłków do domów osób starszych, chorych, czy niepełnosprawnych. Koordynatorem programu w gminie jest wójt. W  2006 r. wnioski o dofinansowanie złożyło prawie 2,5 tys. gmin. Z dożywiania skorzystało 1,6 mln uczniów.

W powiecie grajewskim najgorsza sytuacja panuje w gminie Radziłów, tam żadna szkoła nie  zapewnia uczniom możliwości zjedzenia obiadu w szkole. Pozostałe szkoły w powiecie z powodzeniem wdrażają rządowy program pomocy.  Modernizują stołówki, tworzą nowe punkty wydawania posiłków. Prekursorem w tworzeniu mini stołówek w szkołach wiejskich był wójt gminy Grajewo.

foto: Szkoła w Radziłowie

e-Grajewo.pl

czwartek, 21 września 2023

Burmistrz zaprasza na spotkanie (22.09)

Komentarze (4)

Początek w/w tekstu :
GMINY do końca 2005 roku ........
Ale jaja, przecież mamy już 2007 rok.

do kibica Warmii: jak zle widszisz to kup sobie okulary, tam jest napisane ''..od konca 2005 roku..'' gamoniu! Reklamuja w tv, ze druga para gratis, moze sobie kupisz?

Dotyczy dożywiania w gminie Radziłów
Nieprawdą jest , że najgorsza sytuacja jest w naszej gminie.
Punkty dożywiania utworzono w:
1) w Szkole Podstawowej w Radziłowie w 2002r. ( protokół przekazania z 20 grudnia 2002r. przedmiotów zakupionych do punktu dożywiania na 9.800 zł, a dożywianie istnieje w tej szkole odkąd istnieje program),
2) w Gimnazjum w Radziłowie zakupiono w 2003r. przedmioty do punktu dożywiania na 10.000 zł ( protokłó przekazania z 10 czerwca 2003r. )
3) W 2005r. rozpoczęto adaptację pomieszczeń nad garażami za U.G. na punkt wydawania posiłków z myślą o innych mieszkańcach niż uczniowie szkół, co spotkało sie z akceptacją Wojewody i przekazał nam kwotę 25.000 zł + środki gminy w wysokości 3.982 zł. Pomieszenia należało przebudować zgodnie z wymogami SANEPID-u ( osobiście pracownik z SANEPID-u dokonała oględzin i nakreśliła wspólnie z P. Wójtem i Kierownikiem GOPS właściwe rozmieszczenie pomieszczeń ). Z powodu braku możliwości fizycznych prace przeciągnęły sie w czasie i planowano jej zakończyć jesienią 2006r. lecz ciągle zbyt szczupły budżet nie pozwolił na dokońćzenie prac. W 2006r. zakupiono na 8.607 zł resztę wymaganych sprzętów do profesjonalnego punktu wydawania gorących posiłków ( zlew + młynek i wymagana przez SANEPID szafa przelotowa na naczynia).
Przez te lata dożywiane są dzieci i młodzież do 100osób, w postaci kanapki/ bułki + sok lub napój. BYliśmy jedną z pierwszych gmin stosujących forme dożywiania w szkołach. W Słuczu korzystaliśmy także zę środków Agencji Wł. Rolnej Skarbu Państwa.
Także nie jest prawdą, że jest najgorzej w powiecie.
Wysrarczy dokończyć punkt dożywiania i ogłosić przetarg na dożywianie.
Pod koniec kadencji poprzedniego Wójta trwały rozmowy z obecną Panią dyrektor Gimnazjum w sprawie utworzenia profesjonalnego punktu dożywiania i żeby nie być gołosłowną umawiałyśmy sie do wspólnego obejrzenia wzorcowego punktu w Niedżwiadnej. Rozwarzano również możliwość przeniesienia się z punktem z nad garaży za U.G. do szkoły w Radziłowie, ponieważ bardziej efektywnie można wykorzystać już zakupiony sprzęt, który ciągle oczekuje na montaż. Wojewoda na nasz wniosek ze stycznia br. przyznał na cel utworzenia/ doposażenia punktu w Gimnazjum 44.000 zł + wymagane 20% naszego udziału. Wystarczy zając sie przygotowaniem pomieszczenia, wykorzystać zakupione w 2002 i 2003 sprzęty, naczynia. Wojewoda nie przewiduje dotacji na inwestycje.
Od września 2006r. nie ma żadnych przeszkód aby dokończyć punkt nad garażami , tworzyć w Gimnazjum lub Szk. Podstawowej w R-wie.
W Słuczu obecny stan jest wystarczający, dyrektor poasiada sprzęty, jeśli będzie taka wola będziemy ubiegać sie o środki na Słucz.
Prawdą jest również fakt odmowy korzystania z tej formy pomocy przez dzieci, rodzice zawsze wolą pieniądze zamiast dożywiania przez nas prowadzonego.

Barbara Kosmaczewska
kierownik GOPS Radziłów

zastanawiam się nad MORAŁEM tego wszystkiego

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.