niedziela, 26 maja 2024

Warto przeczytać

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Ze względu na rozwój branży logistycznej zawód operatora wózka widłowego staje się coraz popularniejszy. Aby jednak móc pracować na tym stanowisku, konieczne jest zdobycie odpowiednich uprawnień. Posiadanie ich jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również gwarancją bezpieczeństwa.


Wymagania dotyczące uprawnień na wózki widłowe


Zgodnie z polskim prawem osoba prowadząca wózek widłowy musi posiadać specjalistyczne uprawnienia. Dokumentem potwierdzającym ich nabycie jest książeczka operatora wózka widłowego wystawiana przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Organ ten nadzoruje i reguluje kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, w tym kwalifikacjami operatorów wózków widłowych.

Aby uzyskać powyższe uprawnienia, należy spełnić pewne wymagania:

  • Osoba starająca się o uprawnienia na wózek widłowy musi być pełnoletnia, czyli mieć ukończone 18 lat.
  • Przed rozpoczęciem kursu należy przejść badania lekarskie, które potwierdzą brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora wózków widłowych.
  • Należy ukończyć kurs szkoleniowy, które obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.
  • Jeśli wózek widłowy będzie używany na drogach publicznych, konieczne może być posiadanie prawa jazdy właściwej kategorii.


Rodzaje uprawnień na wózki widłowe


Istnieją trzy główne rodzaje uprawnień na wózki widłowe, które zależą od rodzaju pojazdów i funkcji, jakie pełnią.

  1.  III WJO – jest to najniższy poziom uprawnień na wózki widłowe. Uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych sterowanych zdalnie oraz prowadzonych przez operatora. Osoba z takimi uprawnieniami może obsługiwać wózki naładowane, unoszące, ciągnikowe/podnośnikowe sterowane z poziomu roboczego za pomocą dyszla.
  2.  II WJO – średni poziom uprawnień na wózki widłowe. Jest niezbędny do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, jednak z wyłączeniem tych specjalistycznych. Operator może obsługiwać wózki z dowolnym napędem, bez ograniczeń wysokości podnoszenia i udźwigu, a także wózki boczne. Uprawnienia z tej kategorii pozwalają na pracę z wózkami z kategorii III WJO, natomiast ograniczenie w tej kategorii dotyczy obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem oraz specjalistycznych.
  3.  I WJO – najwyższy poziom uprawnień na wózki widłowe. Dotyczy obsługi wszystkich typów wózków jezdniowych podnośnikowych, w tym tych specjalistycznych. Operator może obsługiwać wózki z dowolnym napędem, bez ograniczeń wysokości podnoszenia i udźwigu. Uprawnienia z tej kategorii obejmują wózki należące do dwóch pozostałych kategorii: III WJO i II WJO.


Proces zdobycia uprawnień na wózki widłowe


Szkolenia na uprawnienia do obsługi wózków widłowych mogą być prowadzone przez różne instytucje, w tym przez firmy szkoleniowe, instytucje edukacyjne lub pracodawców. Pierwszą częścią kursu jest nauka teorii: w jej trakcie uczestnicy dowiadują się o przepisach bezpieczeństwa, technikach pracy, a także poznają ogólną obsługę wózków widłowych.

Druga część obejmuje praktykę. Uczestnicy mają okazję nauczyć się obsługi wózka widłowego pod okiem doświadczonego instruktora. Podczas praktyki wykonują różne manewry i zadania, aby nabyć niezbędne umiejętności.

Kurs zakończony jest egzaminem, który również składa się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej z nich uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące przepisów i zasad obsługi wózków widłowych. W drugiej muszą wykazać się konkretną umiejętnością kierowania wózkiem widłowym. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują książeczkę operatora.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.