poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

Domowe obiady w szkole

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - sztandarowy pomysł Prawa i Sprawiedliwości podczas kampanii do parlamentu powoli zaczynają realizować szkoły z powiatu grajewskiego. W najbliższych dniach wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci rozpoczną szkoły w Danówku, Białaszewie (obie gm. Grajewo) i Wąsoszu (gm. Wąsosz).

Rządowa ustawa "Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2006 - 2009" weszła w życie 1 stycznia br. Jej celem jest stworzenie wieloletniego służącego walce ze społecznym problemem niedożywienia dzieci i młodzieży oraz innych osób potrzebujących, których sytuacja uzasadnia objęcie ich pomocą społeczną.

Pomocą zostaną objęte dzieci do lat 7, uczniowie szkół do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.
Program finansowany jest zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków samorządu terytorialnego, ok. 20 proc. pieniędzy musi zabezpieczyć gmina.

W powiecie grajewskim z rządowych pieniądze na dożywianie uczniów jako pierwsza postanowiła skorzystać gmina Grajewo. We wrześniu 2005 r. w ramach programu "Posiłek dla potrzebujących" w szkole podstawowej w Rudzie powstał punkt wydawania posiłków.
Od 5 września br. w tym samym miejscu działa stołówka, tym razem z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Ciepły, pełnowartościowy posiłek codziennie je 60 dzieci.

W Publicznym Gimnazjum w Danówku oraz w Szkole Podstawowej Białaszewie "lada dzień" zostaną uruchomione kolejne punkty wydawania posiłków. Prace adaptacyjne lokali mają potrwać do końca września br. W gimnazjum ciepły posiłek zje 110 uczniów, w podstawówce - 50. Warto dodać, że z dożywiania skorzystają, również osoby dorosłe.

- Z posiłków w szkole korzystać będą również osoby dorosłe, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Są to osoby, którym na co dzień pomaga opieka społeczna. Chcemy także, aby punkty wydawania ciepłych posiłków powstały również w innych szkołach na terenie gminy - powiedział Kazimierz Grabowski, sekretarz Urzędu Gminy Grajewo.

W gminie Wąsosz do programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 25 września zamierza przystąpić PG w Wąsoszu. Dzięki dofinansowaniu przez Urząd Gminy w Wąsoszu przez cały rok szkolny 100 uczniów będzie miało zagwarantowany ciepły posiłek.

W gminie  Szczuczyn dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu ks. Proboszcza Jarosława Stefaniak z Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Stanisława B.M w Niedźwiadnej w tamtejszej szkole podstawowej rozpoczęto dożywianie. Od 5 września ciepły posiłek bezpłatnie otrzymuje 50 uczniów. Proboszcz Stefaniak od kilku lat aktywnie i co najważniejsze skutecznie poszukuje pieniędzy dla potrzebujących. Parafia w tym roku zebrała pieniądze m.in. na zakup podręczników, plecaków i przyborów szkolnych dla 45 uczniów.

- Odpowiednio dożywione dziecko to po prostu kwestia normalności i szansa na prawidłowy rozwój. Swoją inicjatywę z początkiem nowego roku pragnę przekazać MOPS w Szczuczynie, który obiecuje kontynuowanie tej akcji. Dożywianie dzieci nie może być incydentalne, sezonowe, ta akcja musi być stała - powiedział ks. Proboszcz Stefaniak.

Adam Mazurek, e-Grajewo.pl

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Kondolencje mł. bryg. Andrzejowi Beczko

niedziela, 3 grudnia 2023

Kondolencje p. Leszkowi Laszczkowskiemu

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.