środa, 26 stycznia 2022

Warto przeczytać

Vademecum pracownika: o czym należy pamiętać zawierając umowę o pracę

Każdy dorosły człowiek w pewnym momencie swojego życia staje się pracownikiem lub pracodawcą. Podpisując umowę o prace każda ze stron chce mieć pewność, że wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem. Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości dotyczące zwartej umowy, warto znaleźć specjalistę, który ma doświadczenie w tym zakresie. Wystarczy wpisać w Google adwokat prawo pracy Łódź, Warszawa czy Gdańsk, a ofert będzie bez liku. O czym pamiętać podpisując umowę o pracę? 


Jakie są rodzaje umowy o pracę?

Kodeks pracy wskazuje trzy rodzaje umów o pracę. Należy do nich umowa na okres próbny, umowa na czas określony oraz umowa na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny, najczęściej zawierana jest z nowymi pracownikami, których kwalifikacje nie są jeszcze znane zatrudniające firmie. Co do zasady, czas trwania tej umowy wynosi 3 miesiące, ale może zostać skrócony, jeśli pracodawca podejmie taką decyzję. Zdarza się, że stosuje się ją także wobec pracowników, którzy już pracują w danej firmie, ale zatrudnia się ich na innym stanowisku, gdzie wymagana jest ocena ich kwalifikacji.


Drugim typem umowy jest umowa na czas określony. Co ważne, łączny okres zatrudnienia na podstawie tej umowy nie może przekraczać 33 miesięcy, a maksymalny limit w zakresie zawierania liczby umów na czas określony wynosi 3. Najbardziej korzystna z punktu widzenia pracownika jest umowa na czas nieokreślony. Jej wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia jest trudne i występuje tylko w wyjątkowych sytuacjach, dlatego też umowa na czas nieokreślony chroni pracownika w największym stopniu. 


Co musi określać umowa o pracę?

Każda umowa o prace musi jasno określać strony umowy, rodzaj umowy o pracę, datę zawarcia umowy oraz warunki pracy i płacy. Na szczególną uwagę zasługuje ostatni punkt, który musi opisywać chociażby rodzaj wykonywanej pracy. Oznacza to, że w umowie o prace jasno musi zostać wskazana nazwa stanowiska, na którym pracownik zostanie zatrudniony. Wskazać należy także miejsce wykonywania pracy.


Najczęściej wyznacza się je jako punkt geograficzny, zawierający konkretny adres. Umowa o prace określać musi także wynagrodzenie za pracę oraz wymiar czasu pracy. Należy pamiętać, że wynagrodzenie może zostać wpisane jako stawka miesięczna lub godzinowa, jednak nie może być niższe niż aktualnie obowiązujące wynagrodzenie minimalne (2800 brutto – 2021 rok). Wymiar czasu pracy wskazuje, czy pracownik zatrudniony zostaje w ramach całego etatu, czy jego wyznaczonej jego części. 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.