środa, 25 maja 2022

Warto przeczytać

Ubezpieczenie samochodu - jakie są kary za niedotrzymanie terminów?

Do grona obowiązkowych ubezpieczeń w Polsce zalicza się komunikacyjne OC. Polisa zawierana jest zwykle na 12 miesięcy, a właściciel pojazdu powinien zadbać o to, by nie pojawiły się nawet małe przerwy w okresie trwania ochrony. Jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się z nałożeniem wysokich kar. Ile wynoszą one w 2022 roku?


Coraz więcej aut bez ważnego OC w Polsce

Jak informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w 2020 roku zdecydowanie wzrosła liczba wystawionych przez niego wezwań do wniesienia opłaty w związku z brakiem ważnej polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Takich upomnień było 199,15 tys., podczas gdy w 2019 roku liczba ta wyniosła 126 tys. Oznacza to wzrost rok do roku o 58 proc.

Ustawowym obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu mechanicznego podlegającego rejestracji jest jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ważne jest, by zachować ciągłość trwania ochrony. Nawet jeden dzień pozostawienia samochodu bez ubezpieczenia OC może oznaczać konieczność poniesienia dodatkowej opłaty karnej.

Kierowca musi także liczyć się z tym, że spowodowanie wypadku czy choćby kolizji nieubezpieczonym autem skutkuje tym, że to sprawca musi ponosić wszystkie koszty likwidacji szkód osobowych i majątkowych.


Wysokość kar za brak ubezpieczenia OC w 2022 roku

Nawet jednodniowe spóźnienie z zawarciem polisy OC samochodu oraz opłaceniem składki może spowodować nałożenie na kierowcę kary. Jej wysokość zależy od tego, z jakim rodzajem pojazdu mamy do czynienia:

  •   Samochody osobowe - górny limit opłaty karnej za brak OC wynosi tyle, co równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej.
  •   Samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy - górny limit opłaty karnej za brak OC odpowiada trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  •   Pozostałe pojazdy, w tym motocykle - górny limit opłaty karnej za brak OC to równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.


W 2022 roku rząd zdecydował się na podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia wzrosło ono z poziomu 2800 zł do 3010 zł brutto. Na stawce tej opiera się wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu, dlatego są one wyższe rok do roku.

UFG przewiduje jednak możliwość obniżenia wysokości opłaty karnej, jeśli przerwa w OC nie przekroczyła 14 dni. Zapłacić należy:

  •   20 proc. pełnej opłaty karnej przy przerwie w OC do 3 dni,
  •   50 proc. pełnej opłaty karnej przy przerwie w OC od 4 do 14 dni.


Zgodnie z art. 88 ust. 5 Ustawy o ubezpieczeniach, kwoty kar za brak OC zaokrągla się zawsze do pełnych 10 zł.


W zależności  od tego, jakiego pojazdu dotyczy brak ubezpieczenia, kara może wynieść w 2022 roku:

  •   Dla samochodów osobowych - maksymalnie 6020 zł przy spóźnieniu powyżej 14 dni, 3010 zł gdy przerwa w OC trwa od 4 do 14 dni oraz 1200 zł przy przerwie do 3 dni.
  •   Dla samochodów ciężarowych - maksymalnie 9030 zł przy spóźnieniu powyżej 14 dni, przy przerwie od 4 do 14 dni - 4520 zł, a przy przerwie do 3 dni - 1810 zł.
  •   Dla pozostałych pojazdów - maksymalnie 1000 zł przy spóźnieniu powyżej 14 dni, przy przerwie od 4 do 14 dni - 500 zł, a przy przerwie do 3 dni - 200 zł.

 

Wysokość kar wynika z przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


Kara za brak OC nawet bez kontroli drogowej

Nie musimy być poddawani kontroli drogowej podczas poruszania się po drogach, aby zostać obciążeni karą za brak OC lub przerwę w ochronie ubezpieczeniowej. UFG ma narzędzia pozwalające na wyrywkowe sprawdzanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC. Dlatego informacja o przyznaniu kary może zostać przesłana nam listownie. Od chwili otrzymania wezwania do uiszczenia opłaty za brak OC mamy 30 dni, licząc od daty odebrania pisma, na przelanie kwoty na indywidualny numer konta wskazany w dokumencie.

UFG jest instytucją uprawnioną do nakładania na właściciela auta i egzekwowania od niego wniesienia opłat karnych, zgodnie z obowiązującym w danym roku cennikiem.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.