Kraj

Sąd odstąpił od wymierzenia kary

Były zastępca prezydenta Łomży Marcin S. naruszył dyscyplinę finansów publicznych – tak prawomocnie orzekła Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. Sprawa ma związek z wyłonieniem wykonawcy budowy ścianki wspinaczkowej na terenie dawnej strzelnicy. Już w wcześniej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych uznał, że wybór wykonawcy nastąpił z rażącym naruszeniem prawa. RKO uznając winę byłego zastępcy prezydenta Łomży odstąpiła od wymierzania mu kary obciążają go jedynie kosztami postępowania.

Sprawę do RKO skierował zastępca Rzecznika dyscypliny finansów publicznych. We wniosku powoływał się na wyniki kontroli przeprowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych postępowania z kwietnia 2009 roku o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: Wykonanie, dostawa i montaż ścianki wspinaczkowych na zadaniu „Budowa zespołu terenowych obiektów sportowo-rekreacyjnych na Os. Konstytucji 3 Maja w Łomży”.  Najważniejsze zastrzeżenia jakie wynikały z tej kontroli dotyczyły wyboru zwycięzcy przetargu. Opisywaliśmy to w sierpniu ubiegłego roku. (zobacz:) Prezes UZP uznał, że firma która go wygrała powinna zostać wykluczona, bo złożona przez nią oferta, nawet po uzupełnieniu, nie spełniała wymogów formalnych stawianych wykonawcom przez Urząd Miejski jeśli chodzi o doświadczenie przy realizacji tego typu budowli.
RKO badając sprawę i wysłuchując wyjaśnień obwinionego Marcina S. ocenił, że „w sposób nieumyślny  dopuścił się naruszenia dyscypliny finansów publicznych (…) poprzez dopuszczenie do postępowania (tym samym nie wykluczenie z postępowania) wykonawcy, który przedłożył referencje o treści nie w pełni zgodnej z SIWZ oraz wcześniej złożoną ofertą (wykazem wykonywanych zamówień).”
Oceniając to w aspekcie wymiaru kary, Komisja uznała jednak, iż na korzyść byłego zastępcy prezydenta Łomży przemawiają „zaistniałe w przedmiotowej sprawie wątpliwości co do interpretacji treści przedłożonych przez wykonawcę referencji oraz samej instytucji wykluczenia z postępowania” dlatego odstąpiła od wymierzenia kary. - opisuje 4lomza.pl

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.