piątek, 1 marca 2024

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Grajewskiego z dn. 01.12.2023

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia  28 listopada 2023 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1817B na odcinku Dziewięcin-Borawskie”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 r.                                      o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023 poz. 162) – zawiadamia się, że w dniu 24 listopada 2023 r. na wniosek Pana Pawła Wysockiego – reprezentującego Zarząd Powiatu Grajewskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1817B na odcinku Dziewięcin-Borawskie”.

 

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości :      

Działki o nr ewidencyjnych : 25, 4 – obręb ewidencyjny Kramarzewo; 265 – obręb ewidencyjny Konopki-Awissa; 182 - obręb ewidencyjny Borawskie-Awissa, 

części działek : 9 – obręb ewidencyjny Kramarzewo; 2 – obręb ewidencyjny Konopki-Awissa, czasowe zajęcie w celu wykonania skrzyżowania : 183 - obręb ewidencyjna Borawskie Awissa, wszystkie jednostka ewidencyjna Radziłów,

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się,  że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,  tel. 86 2738469, w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie : bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu gminy Radziłów. 

Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10  § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia : 01 grudnia 2023 r.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.