Wiadomości

XI sesja Rady Powiatu

Obrady XI sesji Rady Powiatu Grajewskiego odbędą się w dniu 03 października 2007 r. (środa) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX i X sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
7. Informacja o realizacji budżetu powiatu za I półrocze 2007r.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2007r.,
c) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych,
d) w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, sprawy bieżące.
11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego

                                                                                  (-) Stanisław Kossakowski

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.