sobota, 21 maja 2022

Kultura i rozrywka

Wieści z ZS nr 1


Ocalić językowe dziedzictwo czyli niezwykła lekcja w Zespole Szkół nr 1

                Uczniowie Zespołu Szkół nr 1, uczęszczający na fakultet z języka polskiego, mieli możliwość uczestniczyć w dniu 8 października w niezwykłej lekcji. Po pierwsze, prowadziła ją wybitna osobowość nauki polskiej, Profesor Zwyczajna Uniwersytetu Warszawskiego, Pani Barbara Falińska. Po drugie, w ławce wraz z innymi uczniami liceum zasiadł Starosta Powiatu Grajewskiego, Pan Jarosław Augustowski. W tym towarzyszyli mu Dyrektor Szkoły Specjalnej w Grajewie, Pan Jarosław Konopko i Dyrektor ZS nr 1, Pan Grzegorz Curyło.
                 Wykład Pani Profesor poświęcony był zagadnieniom językowym – głównie roli gwary w języku ojczystym. Ogląd problemu  został  dokonany na szerokim tle historycznym rozwoju języka polskiego.
Najważniejszym jego wątkiem  był apel do młodych ludzi, aby zaangażowali się w przeprowadzanie rozmów z najstarszymi mieszkańcami wsi naszego powiatu. Wyzwanie to należy potraktować bardzo zobowiązująco– to już przecież ostatni dzwonek, by zdążyć utrwalić na taśmie (płytce DVD)  głosy tych, którzy posługują się gwarą lub jeszcze ją pamiętają. Wielu z tego pokolenia już odeszło na zawsze. Pozostałych nielicznych z każdym rokiem ubywa.
A, jak przypomniała Pani Profesor, gwary to nasze korzenie. Bez nich, jak rośliny, nie będziemy w stanie żyć i rozwijać się jako naród. To dziedzictwo jest skarbem nieocenionym, fundamentem naszej kultury, świadczącym o przynależności do słowiańskiej Europy.
                 Najlepszymi rozmówcami, którzy opowiedzą o swoim dzieciństwie oraz trudnym, lecz ciekawym życiu, będą Babcie i Dziadkowie naszych uczniów. Wywiady z nimi dadzą jednocześnie szanse na zacieśnienie więzi, łączącej pokolenia lub odnowienie jej lub nawet nawiązanie.
Pod apelem podpisuje się Starosta, aby i nasza „mała ojczyzna” miała spisane swoje językowe skarby. Świadczy o tym obecność wymienionych gości na niecodziennej lekcji w liceum.
Młodzież odpowiedziała z zapałem na wyzwanie Pani Profesor. Zadeklarowała gotowość do włączenia się w zainspirowane przez nią dzieło przy składaniu podziękowań i kwiatów za interesujący wykład, przeplatany dowcipnymi opowieściami i humorystycznymi anegdotami, które zrodziły się ze zderzenia form gwarowych języka z oficjalnymi.    - informuje Lucyna Bagińska.

środa, 18 maja 2022

Koncert z okazji Dnia Matki

środa, 18 maja 2022

Wieści z SP nr 1

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.