niedziela, 21 kwietnia 2024

Oferty i promocje

Usuwanie pojazdów -ogłoszenie

Świadczenie usług usuwania pojazdów z terenu powiatu grajewskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym w roku 2014

Rodzaj zamówienia: usługi
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi usuwania pojazdów z dróg powiatu grajewskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego zgodnie z art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późń. zmianami) w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szacunkową ilość pojazdów przeznaczonych do holowania i przechowywania na parkingu zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg i ulic znajdujących się na terenie powiatu grajewskiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - zgodnie z art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z poź. zmianami). Zakładana ilość usuwanych oraz przechowywanych pojazdów, a także czas ich przechowywania służą jedynie do celów porównania ofert.

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.starostwograjewo.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Grajewie ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo.


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.