piątek, 23 lutego 2024

Kultura i rozrywka

Szkoła Marzeń w Radziłowie

7 października 2006 r. Szkoła Podstawowa w Radziłowie i Gimnazjum w Radziłowie uczestniczyły w regionalnej prezentacji, która miała miejsce na hali Szkoły Podstawowej nr 50 w Białymstoku. Uczniowie i nauczyciele na stoiskach prezentowali efekty rocznej pracy. Dodatkowo wytypowane szkoły miały możliwość zaprezentowania się przed zaproszonymi gości. Dominowały występy grup tanecznych, wśród których znalazła się grupa ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie.
W naszym województwie kwota łączna dotacji wynosiła 2.182.046 zł. Projekt objął swym działaniem 5835 uczniów.
W projekcie "Szkoła Marzeń" wzięło udział 28 szkół podlaskich. Spośród 118 gmin naszego województwa, wśród wybranych do realizacji projektu, znalazły się aż 2 z gminy Radziłów: Szkoła Podstawowa w Radziłowie i Gimnazjum w Radziłowie. Dokładnie rok temu, bo 7 października 2006 r. dowiedzieliśmy, że nasze projekty zostały przyjęte do finansowania w ramach programu Szkoła Marzeń (Działanie 2.1 Zwiększanie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, schemat a) Zmniejszanie proporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem). Środki na dodatkowe działania z uczniami zostały pozyskane dzięki dodatkowej pracy nauczycieli.
Wielu uważa, że najważniejszym było to, że dzieciom i młodzieży zaoferowano możliwość udziału w różnorodnych  zajęciach pozalekcyjnych, w trakcie których mogli rozwijać zainteresowania, a także przygotowywać się do życia społecznego i dalszej edukacji.


Zbigniew Mroczkowski
Szkolny Koordynator projektu Szkoła Marzeń

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.