Wiadomości

Szkody żubrów, bobrów, wilków


Białystok, dnia 16 listopada 2009 r.

Informacja dotycząca szacowania szkód wyrządzonych przez bobry, wilki i żubry

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.1220) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry, wilki i żubry. Odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Oględzin i szacowania w/w szkód a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na terenie parku narodowego dyrektor tego parku.

Rzeczoznawca działający na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku lub pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ustala
rodzaj, zakres oraz wielkość odszkodowania. Wszczęcie sprawy następuje po złożeniu lub przesłaniu  przez  poszkodowanego  kompletnego  wniosku  na  poniższy  adres  Regionalnej Dyrekcji  Ochrony  Środowiska w  Białymstoku     lub  adres  Wydziału  Spraw Terenowych w Suwałkach i Łomży - w zależności od miejsca wystąpienia szkody.

1.    Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 - 554 Białystok

2.    Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych w Suwałkach
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki

3.    Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych w Łomży
ul. Nowa 2, 18 - 400 ŁomżaWzory wniosków za odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry, żubry i wilki wraz z załącznikami znajdują się w poradniku klienta na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku: www.rdos.eu.

Starosta Grajewski
z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.