czwartek, 2 lutego 2023

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 1638 wyświetleń

Sesja Rady Miasta Grajewo (30.11)

Uprzejmie informuję, że dnia 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się LI sesja Rady Miasta Grajewo. Rada Miasta obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo. Obrady są jawne i dostępne dla obywateli.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:
https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
4. Informacja na temat realizacji inwestycji drogowych za 10 miesięcy 2022 r.
5. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2021-2022.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Grajewo;
b) wystąpienia miasta Grajewo ze Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy;
c) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie;
e) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem - w związku z Covid-19;
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
9. Przyjęcie protokołu z XLIX oraz L sesji Rady Miasta Grajewo.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie LI sesji Rady Miasta.

 

środa, 1 lutego 2023

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (2)

Pytam po co te ogloszenia o sesji i Komentarze {O}. To juz wiadomo ze nie bedzia dopuszczane. Komu sa potrzebne. To tak wyglada dyskusja z mieszkancami.

Dlaczego ?/ wystąpienia miasta Grajewo ze Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy
Może ktoś odpowiedzieć ?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.