czwartek, 18 sierpnia 2022

Wiadomości

Rozmowa z prezesem ZOSPRP

W styczniu odbyło się pierwsze posiedzenie powiatowego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej w Grajewie. Na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym w ubiegłym roku w skład nowo wybranego zarządu weszli: Jarosław Augustowski, prezes ZOSPRP w Grajewie. Wiceprezesami zostali: Stanisław Szleter, Czesław Ołdakowski i Marian Podlecki. O kasie i planach strażaków ochotników na rok bieżący, dla czytelników portalu e-Grajewo z Jarosławem Augustowskim, rozmawia Janek Kalbarczyk.


Janek Kalbarczyk – Czy to cały skład zarządu ZOSPRP w Grajewie?
Jarosław Augustowski - Cieszę się, że w skład zarządu weszli wszyscy wójtowie powiatu grajewskiego i pozostali przedstawiciele zarządów gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

JK – Jakie najważniejsze plany na rok bieżący omawialiście panowie?
Tematyką pierwszego posiedzenia było przyjęcie ogólnych kierunków działania na rok 2012, terminy i tematyka posiedzeń i co najważniejsze kalendarz zadań programowych strażaków ochotników.

JK -  Co z ciekawszych zadań już zaczynacie realizować?
JA – Trwa już kampania sprawozdawcza w gminnych OSP. Następne to m. In. Kurs "Młodzież zapobiega pożarom". Przygotowywane są powiatowe uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Chcemy to zrealizować wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szczuczynie, która w tym roku będzie obchodziła jubileusz 130 lat swego istnienia. Jest to jedna z najstarszych, niektórzy nawet twierdzą, ze najstarsza jednostka OSP w powiecie. W tym roku szykuje się również wielkie wydarzenie jakim będzie wybór wojewódzkich władz związku. Nie można tu pominąć zawodów sportowo-pożarniczych gminnych OSP i w tym oczywiście młodzieżowych drużyn.

JK – Właśnie, ile młodzieżowych drużyn jest w grajewskim  powiatowym związku OSP RP, ile drużyn należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego?
JA – W każdej gminie jest jednostka OSP, siedem z powiatu należy do KSRG. Drużyny młodzieżowe działają przy jednostkach w gminach - u nas jest ich 8.

JK – Czy są narzekania w jednostkach gminnych, że ciężko jest przyciągnąć młodzież do drużyn pożarniczych?
JA – Oczywiście zdarzają się narzekania tam, gdzie nie pracuje się efektywnie. Jednak tu gdzie są pasjonaci, wspaniali ludzie, którzy solidnie pracują z młodzieżą i potrafią ją przyciągnąć, nie ma użalania się.

JK – Może pan wymienić jednostki, gdzie są drużyny młodzieżowe?
JA – To są OSP w Grajewie, Szczuczynie, Białaszewie, Rudzie, Rajgrodzie, Radziłowie, Wąsoszu i Boczkach Świdrowo, gdzie jest również drużyna żeńska.

JK - Panie prezesie, jakim budżetem dysponuje zarząd powiatowego oddziału ZOSPRP w Grajewie?
JA– To niewielka kwota około czterech tysięcy złotych, w zależności ile datków wpłynie na nasze konto i zasilenia wojewódzkiego oddziału. Wszystkie OSP jednak finansują się w ramach własnych jednostek, z których każda posiada swoje konto, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i może przyjmować darowizny. Ich działalność w największej części opiera się na finansach gmin. Odpisy podatkowe jednak kierowane są na konto oddziału wojewódzkiego, który rozdziela te środki.

JK – Pana zdaniem wyposażenie poszczególnych jednostek wystarczająco zaspokaja ich potrzeby?
JA – We wszystkich gminach wyposażenie jednostek jest zadowalające. Poczynając od samochodów, umundurowania bojowego i niezbędnego sprzętu. Niedostatki są uzupełniane z każdym rokiem, co widać choćby na wieku samochodów, są coraz młodsze rocznikowo.

JK – Jak pan ocenia współpracę zawodowców z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie ze strażakami ochotnikami z OSP?
JA – Bardzo pozytywnie. Działania komendanta i wszystkich strażaków zawodowych z ochotnikami są motorem napędowym i kluczem do sukcesu. Oni służą swoim wsparciem, wiedzą i doświadczeniem ochotnikom. Mówiąc o tej współpracy to trzeba przypomnieć, że dzisiaj mamy takie korzyści jak ciekawy projekt współpracy strażaka zawodowego z ochotnikiem.

JK – Czy pozyskujecie środki unijne i na co je przeznaczacie?
JA – Środki unijne kierowane są na np.: realizację kursów dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych uczących ich udzielania pierwszej pomocy, wzywania straży, pogotowia. Strażacy też uczą się jak obcować z osobami niepełnosprawnymi. Projekt kolejny to obozy szkoleniowe skierowane do laureatów konkursów wiedzy pożarniczej. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim strażakom, wójtom i przedstawicielom samorządów za wspaniałą współpracę, która owocuje większym bezpieczeństwem mieszkańców naszego powiatu.
Dziękujemy za rozmowę      Ochotnicza Straż Pożarna w Szczuczynie rozpoczęła działalność 22.11.1882 r. Pierwszym naczelnikiem szczuczyńskiej OSP został aptekarz Roman Wilczyński, który od Rosjanina Dymitra Spirydonowa, naczelnika powiatu szczuczyńskiego, wówczas pod zaborem rosyjskim, otrzymał hełm i toporek, symbole szczuczyńskiej straży. Insygnia te zachowały się do dziś.czwartek, 18 sierpnia 2022

Pożegnanie Lata 2022

czwartek, 18 sierpnia 2022

Poszukiwany ukrywał się w polu kukurydzy

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.