niedziela, 1 października 2023

Programy unijne

Równać Szanse 2007

 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) ogłasza rozpoczęcie programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Równać Szanse 2007 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Wnioski można składać do 5 marca 2007.

Celem programu jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich i miast do
20 000 mieszkańców.

O dofinansowanie projektów, adresowanych do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), mogą
się ubiegać organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji).

Maksymalna kwota dotacji to 20 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 5 marca 2007 r.

Działania w ramach programu powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 czerwca 2007 r. i trwać nie dłużej niż do 31 marca 2008 r.

*Formularz wniosku, zasady konkursu i kryteria oceny znajdują się na stronie internetowej:
www.rownacszanse.pl <http://www.rownacszanse.pl/>.*

Szczegółowych informacji o programie udzielamy telefonicznie: (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną:
rownacszanse@pcyf.org.pl
<
mailto:rownacszanse@pcyf.org.pl>.

Wnioski należy przesyłać na adres:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
00-062 Warszawa
ul. Kredytowa 6 lok. 20

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

sobota, 28 października 2006

Szkoła z tradycją

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.