Programy unijne

Szkoła z tradycją

 

Rozpoczęła się II edycja konkursu "Szkoła z tradycją" organizowanego
przez Fundację SZANSA. Konkurs kierowany jest do szkół i placówek
edukacyjnych.
Nagroda główna to 1000$.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej inicjatywy szkolnej
pokazującej żywotności tradycji, jej znaczenia dla życia społeczności
szkolnej i lokalnej. Konkurs skierowany jest do szkół z ciekawą
tradycją. Może być ona związana z patronem, hymnem szkoły, strojem
galowym, kołem absolwentów, salą muzealną, obyczajami, publikacjami,
festynami regionalnymi itp.

Konkurs prowadzony jest równolegle w trzech kategoriach wiekowych
odpowiadającym typowi szkół funkcjonujących w polskim systemie oświaty,
tj. szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. We
wszystkich kategoriach wiekowych kryteria oceny konkursowej, terminy i
sposób oceny są takie same.


Ocenie podlegać będą

- Prezentacja ciekawych działań edukacyjno-wychowawczych realizowanych
przez szkoły z wieloletnia tradycją i tworzące obyczajowość szkolną,
- Popularyzacja ciekawych postaci i organizacji będących patronami szkół,
- Motywowanie dzieci i młodzieży do naśladownictwa pozytywnych wzorców
postępowania,
- Zachęcanie nauczycieli, rodziców i uczniów do podejmowania
niekonwencjonalnych działań integrujących całe środowisko szkolne,
- Integracja społeczności lokalnych wokół placówki szkolnej,
zaangażowanie władz, organizacji pozarządowych w działania na rzecz
umocnienia tradycji,
- Wyłonienie grupy ciekawych obiektów, które stanowiłyby bazę dla szlaku
turystycznego.


Kapituła oceniać będzie zgłoszone projekty pod kątem pomysłowości,
oddziaływania edukacyjnego, wychowawczego i społecznego oraz nowatorstwa
i zaangażowania. Będzie brała pod uwagę także znaczenie inicjatywy dla
społeczności lokalnej, wpływ inicjatywy na rozwój regionu oraz
umiejętność współpracy z samorządami lokalnymi i sektorem pozarządowym.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie
http://www.szkolaztradycja.org/regulamin.php


Źródło: http://www.szkolaztradycja.org/

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.