Wiadomości

  • 45 komentarzy
  • 15564 wyświetleń

Pytania do BurmistrzaROZMOWA Z BURMISTRZEM SZCZUCZYNA – ARTUREM KUCZYŃSKIM

      Panie Burmistrzu, nie podlega wątpliwości fakt, że Pan, Rada Miejska i pracownicy UM wywiązując się z przyjętych obowiązków, zrobiliście dotychczas bardzo dużo i posiadacie poważne zamierzenia na przyszłość. Jednak czy Szczuczyn, w którym pracujemy, mieszkamy a spacerując chcielibyśmy podziwiać jego piękno i doceniać historyczne założenia, jest rzeczywiście miastem przyjaznym, miejscem marzeń, mekką nad Wissą? Pozwoli Pan, że w imieniu czytelników e-Grajewo.pl zadam kilka pytań. 
 
   Stanisław Orłowski. Czy i kto jest odpowiedzialny za ogólną estetykę miasta, przywracanie ładu po pracach remontowych, po których otoczenie wygląda jak po bombardowaniu? Nie zauważa się zadowalających działań wspierających, niby drobnych, ale istotnych dla życia i wychowania młodzieży na pozytywnych przykładach. 

     Burmistrz Artur Kuczyński. Panie Stanisławie, dziękuję za zainteresowanie i kolejną, już trzecią rozmowę. Chęć zauważenia i docenienia naszej dotychczasowej aktywności - to miłe słowa. Mówiąc "naszej”, nie mam na myśli rzecz jasna "nas burmistrza” (śmiech), tylko "nas” - zespół ludzi zaangażowanych w rozwój Szczuczyna. Jednak do legendarnej krainy mlekiem i miodem płynącej wciąż daleka droga i nie jestem do końca pewien, czy o taki cel chodzi w mojej aktywności zawodowej.

      Co do ogólnej estetyki miasta, jak Pan to określił, to trzeba powiedzieć, że od strony praktycznej każdy z nas jest za nią po części odpowiedzialny. Każdy z nas mieszkańców ma na nią duży wpływ. Strona administracyjna i inwestycyjna owego ładu to już oczywiście Urząd Miejski w Szczuczynie i nasze przedsiębiorstwo komunalne. Jeśli mówi Pan o krajobrazie po bombardowaniu, to domyślam się, że ma Pan na myśli teren po wykonywanej instalacji oświetleniowej na ul. Sienkiewicza. Wykonawca oświetlenia miał je wykonać w systemie - zaprojektuj i wykonaj. Jako, że jest to teren objęty ochrona konserwatorską na etapie uzgodnień pojawiły się problemy ze zgodą na wykonanie instalacji kablowej (podziemnej), dlatego umowa na drugi, etap prac dotyczyła linii napowietrznej. W przysłowiowym międzyczasie zgodę na wykopy jednak udało się pozyskać i prace ruszyły zgodnie z pierwotnym zamierzeniem. Jednak uporządkowanie terenu zostało już po naszej stronie, ponieważ wykonawca nie miał go w swoim zakresie prac. Najpierw uporządkowano część chodnikową, a obecnie trwają porządki na wyciętych pasach asfaltowych. Wiem, że trochę to trwało, ale w tym przypadku z jednej strony decydowały nasze możliwości nie tylko finansowe, ale i czysto ludzkie.
     Dotykamy tylu istotnych spraw, wszystko po to, by nadrobić wieloletnie zaległości. Wszystko musi mieć swój czas i miejsce, niestety czasem nawet za cenę chwilowych niedogodności.

    SO. Czy to, czego doświadczamy codziennie, chodniki w całym mieście, budki różnego typu i automatyczna "myjnia pieszych” przy ul. Kilińskiego 4, brane są na paletę zmian? Chodnik przy nr 4 jest zabudowany a tymczasem apteka przy Placu Tysiąclecia dalej nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych i matek z wózkami. Na długości tego budynku jest możliwość zastosowania przewidzianego pochylenia.

   AK.  Ulice: Łomżyńska, Kilińskiego i Szczuki to zupełnie inna historia. Doskonale rozumiem niezadowolenie mieszkańców ze stanu chodników, wiecznie stojącej na poboczach wody i braku właściwej dbałości o czystość tego terenu. Podzielam to niezadowolenie i nie toleruję takiego stanu rzeczy. Musimy jednak uporządkować pewne fakty. Powyższe ulice są pasem drogi krajowej nr 61 od linii ogrodzeń, a więc w jego skład wchodzi nie tylko jezdnia, ale również chodniki i pasy zieleni. Kiedy do użytku zostanie oddana obwodnica wszystko to, stanie się naszą własnością, jednak na razie administratorem, a więc zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i to ona ponosi całkowitą odpowiedzialność za opisywany, a raczej za zastany każdego dnia stan rzeczy.
      Wiele osób pyta, dlaczego od dwóch lat nasze WPK nie sprząta tego terenu, odpowiedź jest prosta, wyłoniony w przetargu wykonawca to firma z Kolna. Gdyby nie nasze wielokrotne monity w sprawie dbałości o estetykę tych ulic, to wtedy mielibyśmy dopiero obraz nędzy i rozpaczy. Jednak tak to jest, gdy w przetargu decyduje najniższa cena, a firmy chcąc zdobyć zlecenie decydują się na szalony krok ofert za połowę a często i za mniej wartości prac. Przykład takiej sytuacji znakomicie oddaje zamieszanie na budowie naszej obwodnicy. Problemy z pasem drogi krajowej nr 61 w moim odczuciu będą się nasilały, ponieważ przetarg na zimowe utrzymanie wygrała firma aż z Piotrkowa Trybunalskiego, jak to ma działać? Zupełnie sobie tego nie wyobrażam.
      Co do podjazdu dla osób niepełnosprawnych do apteki przy Pl. 1000-lecia, to jest to podmiot gospodarczy działający na naszym rynku i to w jego dobrze rozumianym interesie jest zapewnienie jak najszerszego dostępu do prowadzonego punktu sprzedaży, z naszej strony nie ma żadnych ograniczeń administracyjnych.

    SO. Czy istnieje możliwość pozyskania funduszy z UE w celu przydziału i zachęcenia właścicieli do wykonania napraw i zastosowania nowych elewacji budynków, co najmniej przy głównych ulicach miasta? Przywrócona miejskiej architekturze estetyka i barwy ożywiłyby miasto, zainteresowały obcych a może nawet zachęciły do inwestowania. 

    AK. Nie są mi znane takie działania. Jednak wraz z pracami renowacyjnymi na Pl. 1000-lecia wielu właścicieli rozpoczęło porządkowanie posesji, a niektórzy rozpoczęli nawet odnawianie części frontowej elewacji. Środki pozyskać można wyłącznie na remonty budynków zabytkowych.

   SO. Czy jest uzasadniona potrzeba i możliwość zbudowania budynku dla podróżnych na przystanku PKS z dachem nad głową, ociepleniem zimą i WC? Rozwiązaniem tymczasowym byłoby wskazanie podróżnym dzierżawionego miejsca WC.

   AK. Na pierwszą część pańskiego pytania odpowiadam tak. Nowa perspektywa środków unijnych daje szansę na modernizację tego terenu. Dawny sposób i natężenie wykorzystania terenu przystanku odeszło w zapomnienie. Dziś osób korzystających z komunikacji miejskiej jest znacznie mniej. Gro stanowią uczniowie, którzy dosłownie "wpadają” na przystanek w ostatniej chwili i szybko przemieszczają się do swoich szkół, albo domów.
     Jestem zwolennikiem zagospodarowania na nowo tego terenu, z jednej strony zabezpieczając odpowiednio dogodne miejsce dla oczekujących na autobus, z drugiej strony czas wykorzystać sąsiedztwo spożywczego dyskontu. Na dopracowanie koncepcji mamy rok – może nawet dwa. Konkursy unijne powinny ruszyć w połowie 2015 roku. Co do publicznego WC, to na chwile obecną mówię - nie. Sama potrzeba wydaje się rzeczą oczywistą, natomiast jej hierarchia w zetknięciu z innymi potrzebami naszego miasta stawia ją na odległym miejscu w kolejce do realizacji.

    SO. Czy już dziś można poznać przypuszczalny termin planowanej rewitalizacji dawnych terenów rekreacyjnych, przyległych do stadionu oraz przebudowy stadionu i budowy skateparku? Kiedy może być podpisana umowa i wejście wykonawcy na plac budowy? 

    AK. Jesteśmy świadomi, że projekt jest gotowy, jego zakres pozwala na stworzenie znakomicie zagospodarowanego centrum rekreacyjno-sportowego. Pamiętajmy jednak, że kosztorys to ponad 5 mln złotych. Przy takich kosztach, bez pozyskania dofinansowania, nie mamy szans na realizację inwestycji. Podjęta próba pozyskania środków, nie zakończyła się powodzeniem. Przyczyny były różne. Wystartowaliśmy może zbyt późno, ale przede wszystkim napotkaliśmy na przeszkody nie do pokonania. Był to już ostatni nabór środków, olbrzymia konkurencja i bezpośrednia rywalizacja z grajewskim basenem. Dwie tak duże inwestycje w jednym powiecie nie miały szans na uzyskanie wsparcia. Rusza jednak nowa perspektywa, będą nowe konkursy a za nimi kolejne szanse, trzeba próbować aż do skutku.
   Ważne jest to, że nie czekamy bezczynnie. Już wiosną rozpoczęliśmy prace nad projektem zbiornika retencyjnego w sąsiedztwie rzeki Wissy, wzdłuż drogi prowadzącej na stadion z ul. Nadstawnej. My projektujemy, a budowę prowadzić będzie Wojewódzki Zarząd melioracji i Urządzeń Wodnych. Jesteśmy na etapie starania się o pozwolenie na budowę, które wydawał będzie Wojewoda Podlaski.  Wraz ze zbiornikiem powstaną malowniczo położone ścieżki spacerowe, pomost widokowy, plaża miejska. Liczę na to, że już niedługo będzie można wybrać się w ten rejon Szczuczyna z wędką na połów rybek. Udział finansowy Gminy Szczuczyn ogranicza się wyłącznie do sporządzenia niezbędnej dokumentacji projektowej, myślę, że jest to okazja, której nie można zaprzepaścić.

    SO. Na jakim etapie jest przygotowanie terenów inwestycyjnych, w celu najszybszego pozyskania inwestorów strategicznych? Społeczność liczy na to, że jeśli ruszy jakakolwiek budowa, przyniesie ona korzyści dla gminy i miejsca pracy dla jej mieszkańców, co bardzo mocno wpłynie na rozwój miasta i zatrzymanie w nim młodych ludzi.

   AK. W moim przekonaniu, na dzień dzisiejszy, nie ma ważniejszych działań niż najszybsze posiadanie terenów uzbrojonych.  Żadne drogi, kanalizacje, budynki, czy rynki nie sprawią, że nasze miasto i teren gminy zaczną się rozwijać. Jedyna droga prowadzi przez realizację projektu polegającego na przygotowaniu terenów inwestycyjnych - to moje najważniejsze pragnienie.
   Prace rozpoczęliśmy już wiosną 2011 roku. Wówczas to podjęliśmy się z pracownikami UM w Szczuczynie opracowania dwóch istotnych dokumentów Studium oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenach, tuż przy drodze prowadzącej do Niećkowa, zaplanowaliśmy wykonanie strefy dla przedsiębiorczości. Wiele polskich gmin, które podjęły tego typu działania, prowadziło je nawet po 3 lata, my wyrobiliśmy się w rok. Kolejnym etapem miało być opracowanie dokumentacji projektowej. Jednak wiosną 2012 roku okazało się, że jest już za późno i w obecnym budżecie środków europejskich nie ma pieniędzy na wsparcie tych działań. Ku mojemu zaskoczeniu latem dotarła do mnie informacja, że w oszczędnościach po przetargowych pojawiły się znaczące środki i w grudniu 2013 ruszy ostatni nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Przystąpiliśmy do prac projektowych. Nie było dosłownie dnia do stracenia, wszystkie mniej istotne sprawy zostały odsunięte na dalszy plan. Podstawowy cel, zdążyć z projektem za wszelką cenę, został osiągnięty a dokumenty w oznaczonym czasie konkursowym zostały złożone zgodnie z wytycznymi. Specjalnie powołana komisja oceniła efekty naszych starań i podjęła decyzję, że projekt wart jest udzielenia wsparcia w postaci 90% dofinansowania.
     
    Co chcemy zrobić, społeczność już dziś powinna wiedzieć. Plan jest prosty, wykupić i uzbroić pod potrzeby przedsiębiorców teren ponad 15 hektarów gruntów. Wykonać tam drogi, chodniki, kanalizację deszczową i sanitarną, doprowadzić prąd i wodociąg. Całkowity koszt zadania przekracza 9 milionów złotych. Dofinansowanie wyniesie 90% tej kwoty. To wyjątkowa szansa dla naszego miasta i gminy.   Proszę wybaczyć, że nie będę podawał więcej szczegółów, toczą się negocjacje z właścicielami gruntów. Mam nadzieję, że wkrótce wszyscy zrozumiemy, jak wielką szansą jest ten projekt dla naszej, budzącej się ze stagnacji gminy.

     SO.  Mimo chęci i pragnień młodzi nie zakładają rodzin. Mają niskie zarobki lub ich brak oraz wynajęte mieszkanka i wegetacyjne życie. Gnębią ich ciągłe emigracje i migracje. Mieszkańcy rozumieją, że minęły czasy stabilnej pracy aż do emerytury i nastał lęk przed zaciąganiem kredytów. Trzeba mieć odwagę, żeby żyć! Pozwoli Pan, że powtórzę, mrożące krew w żyłach, pytanie rozmówcy. "Czy nie uważa Pan, że patrząc z perspektywy obywatela, w tej sytuacji stają się zbytecznymi, wręcz przeszkadzającymi różni decydenci?" Jaka jest możliwość w Szczuczynie podania oczekującym chociażby przysłowiowej wędki, nie ryby?

    AK. Patrząc w ten sposób, to wszystko i wszyscy byliby zbyteczni. Wiem i rozumiem, iż mimo olbrzymich przeobrażeń społecznych i gospodarczych ostatnich lat, przyszło nam żyć w niezwykle trudnych i nieprzychylnych czasach. Jednak popadanie w skrajny pesymizm nie przyniesie niczego dobrego. Jaką mamy sytuację na lokalnym rynku pracy, każdy widzi. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że na pytanie, czy jesteś za rozwojem naszego miasta wszyscy ankietowani odpowiedzą TAK, natomiast na pytanie, co możesz lub chcesz w tym celu zrobić, a może nawet dać z siebie, poświęcić, odpowiedź nie byłaby już taka oczywista, ani niestety tak powszechna. Chcemy zmian, jednak najlepiej, jeśli będą one przynosiły dobro, ale nie koniecznie oznaczały wysiłek z naszej strony.
      Pozwoli Pan, że pytanie o potrzebę funkcjonowania decydentów potraktuję, jako retoryczne. Staram się tworzyć warunki sprzyjające wędkowaniu, idąc za językiem pańskiego pytania, jednak z wędkarzami bywa bardzo różnie. Jedni chcą rybkę samodzielnie złowioną, inni wolą podaną na talerzu.  Dosyć jednak społecznego pesymizmu! Szczuczyn ma szansę, być może jedną na sto! Nie zmarnujmy jej. Via Baltica, połączenie Szczuczyn – Ełk, obwodnica, tereny inwestycyjne, praca nad włączeniem ich w z zasięg Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, to nasza rzeczywistość i to nasza przyszłość. W to wierzę, tego się będę trzymał, a raczej tym będę się kierował w mojej pracy.

    SO.  Rozwój miasta to nie tylko budowle, ale i utrzymanie w nim coraz większej liczby osób. W sytuacji klęski demograficznej, pod koniec tego stulecia, przewiduje się w granicach Polski tylko 16 mln obywateli. Jakie wcześniejsze działania w Szczuczynie powstrzymają proces wyludniania? Czy może dojść do tego, jak w roku 1710, kiedy w Wólce gm. Szczuczyn żyła tylko jedna kobieta?

    AK. Tylko reaktywacja rynku pracy może ten proces powstrzymać. To jedyna droga, nie ma co "gdybać”. Nie trzeba żadnych innych cudownych środków, jeżeli młodzi ludzie otrzymają szansę pracy.

   SO.  Im więcej pojawia się problemów społecznych, tym łatwiej atakowani są polityczni oponenci, szczególnie w przypadkach braku argumentów do obrony. Choć dla Szczuczyna obrona taka jest wypracowana przez ostatnie lata, to jednak społeczność chce wiedzieć jasno, które z głównych inwestycji zostały już wykonane, co jest na ukończeniu i co jest zaplanowane na dalsze lata.

  AK. Właściwie odpowiedź powinna być prosta, jednak tak nie jest. Przywykliśmy z zupełnie niejasnych dla mnie powodów mierzyć sprawność gospodarowania ilością wykonywanych inwestycji. Wskaźnik zupełnie niemiarodajny i w najmniejszym nawet stopniu nieoddający całości zachodzących w naszej Gminie i Mieście zmian.
     
   Skoro jednak pyta Pan o inwestycje, to proszę bardzo:
- zakończyliśmy jeszcze w 2011 roku rozpoczęte przez poprzednika inwestycje polegające na budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pawełki oraz modernizację kotłowni miejskiej,
- zgodnie z podjętymi z 2006 roku decyzjami uczestniczyliśmy w procesie współfinansowania Zakładu Przetwórni Odpadów w Miastkowie, gdzie od lipca „lądują” nasze odpady,
- wyremontowaliśmy szereg świetlic wiejskich (Bzury, Bęćkowo, Niedźwiadna, Danowo),
- uruchomiliśmy coraz lepiej funkcjonujący Fundusz Sołecki, wielu może nie wie, że nasza Gmina to 29 mniejszych i większych wsi,
- ukończyliśmy budowę Targowiska miejskiego,
- ku końcowi zmierzają prace nad remontem budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie,
- zaawansowane są prace nad budową kanalizacji deszczowej na os. Pawełki, ul. Nadstawnej, Stodolnej i części ul. Sobieskiego,
- właściwie zakończyliśmy renowację centrum miasta, czyli ul. Krzywej, Pl. 1000-lecia, Wąsoskiej, Majewskiego,
- położyliśmy również asfalt w miejscowości Bzury,
- w ubiegłym roku zakupiliśmy nowoczesną koparko–ładowarkę, w bieżącym roku śmieciarkę Scania, a już za chwilę będziemy posiadaczami samojezdnej równiarki drogowej,
- wyremontowaliśmy i w części zbudowaliśmy od zera szereg placów rekreacyjnych dla naszych najmniejszych milusińskich (2 szt. Szczuczyn, po jednym w Skajach, Bęćkowie, Bzurach, Brzeźniu, Kurkach, Chojnowie,
- już wiosną ruszy montaż ponad setki instalacji solarnych do ogrzewania ciepłej wody dla naszych mieszkańców,
- ponad 70 rodzin otrzyma nieodpłatny sprzęt komputerowy i finansowane przez 5 lat łącze komputerowe,
- nasze szkoły otrzymają w ramach tego program ponad 80 nowoczesnych komputerów,
- już za kilka miesięcy rodzice dzieci uczących się w szkołach naszej Gminy będą mogli z pomocą komputera dosłownie zajrzeć do szkolnego dziennika, wszystko dzięki specjalnemu projektowi informatycznemu.

Natomiast plany na przyszłość przedstawiają się następująco:
- kończymy projekt kanalizacji sanitarnej dla ulicy Sobieskiego, Szpitalnej, Kościelnej, Pl. 1000-lecia, Strażackiej i Gumiennej wraz z odbudową nawierzchni asfaltowych, jest szansa by prace ruszyły wiosną 2014 roku,
- o zbiorniku retencyjnym na rzece Wissie i najważniejszym, czyli terenach inwestycyjnych mówiłem już wcześniej,
- w Urzędzie Wojewódzkim ocenę przechodzą dwa projekty na asfaltowanie dróg os. Pawełki i we wsi Bęćkowo,
- czekamy na ocenę projektu polegającego na termomodernizacji hali sportowej przy ul. Grunwaldzkiej, najstarszego skrzydła budynku Gimnazjum Publicznego oraz budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej, mamy szansę na dofinansowanie w wysokości 80% z funduszy norweskich,
- zasiadamy do projektu zagospodarowania budynku po dawnym przedszkolu na ul. Łomżyńskiej, chcę, aby tam powróciło przedszkole oraz miejski Dom Kultury wraz z Biblioteką.
- z oszczędności w ramach PROW z lat 2007 – 2013 myślimy o kanalizacji wraz z oczyszczalnią w miejscowości Niedźwiadna.
      Nie jest to lista moich marzeń tylko zestawienie bieżących działań. Na podsumowania pewnie przyjdzie czas w nowym, „wyborczym” roku, a plany rozbudzają tylko apetyty, ja mam zwyczaj o nich mówić wtedy, gdy wchodzą w fazę realizacji i to sprawdza się najlepiej. Ważne jest to, że praktycznie każde z tych działań wykonane jest z pozyskanym dofinansowaniem od 30 do nawet 90%, a są takie, w których zakupy dokonywane są wyłącznie z pozyskanych środków.

    SO. Panie Burmistrzu, porzucona budowa obwodnicy Szczuczyna może przynieść co najmniej rok opóźnienia. Szczególnie w miejscach budowy wiaduktów tworzą się utrudnienia w ruchu lokalnym, za które nikt nie odpowiada. Może dla pocieszenia, czy wyjaśnienia, określi Pan "z pierwszej ręki” i w dwóch zdaniach, sytuację tej drogi donikąd.     

     AK. Jak zapewne większość mieszkańców wie, jest to inwestycja wykonywana i nadzorowana przez GDDKiA, jednak ze względu na jej wagę i zakres staram się być na bieżąco z jej małymi postępami i olbrzymimi problemami.
      W chwili obecnej trwa ogłoszenie przetargu, który rzecz jasna ma wyłonić nowego wykonawcę. Ten pierwszy pozostawił po sobie bałagan i budowlane zgliszcza. Wielu z nas meczą problemy komunikacyjne na przejazdach dróg Szczuczyn – Bęćkowo, Szczuczyn – Skaje i stan dróg wokół miejscowości Jambrzyki. Wykonawca miałaby w swoim zakresie porządkowanie tych terenów, gdyby prace były kontynuowane. Firmy nie ma, pozostał plac budowy i problemy związane z drożnością lokalnych dróg. Staram się wraz z pracownikami interweniować w GDDKiA, czasami jest to z większym a czasami mniejszym skutkiem.
      Rozwiązanie naszych problemów to nowy wykonawca i sprawne tym razem, mam nadzieję, rozpoczęcie a raczej wznowienie prac, które liczę, że nastąpi wczesną wiosną 2014 roku.

      SO. Dziękuję za wyczerpującą i miłą rozmowę.

     AK. Ja również serdecznie dziękuję i już dziś zapraszam Wszystkich mieszkańców na wyjątkowe pod wieloma względami obchody święta 11 listopada, które zainaugurujemy Mszą Świętą o godzinie 12.00 w szczuczyńskiej świątyni pw. Imienia NMP.
      

      Rozmowę z burmistrzem Szczuczyna Arturem Kuczyńskim przeprowadził Stanisław Orłowski. piątek, 24 marca 2023

Kiermasz Wielkanocny (01.04)

piątek, 24 marca 2023

Kondolencje p. Turowskim

Komentarze (45)

Materiał warty przeczytania. Panie Burmistrzu gratuluję dotychczasowych osiągnięć, miło widzieć że Szczuczyn ma tak merytorycznego gospodarza, a świadczy o tym jednoznacznie ton i zawartość pańskich wypowiedzi. Odpowiedź na 7 pytanie zawiera dużo naszej lokalnej prawdy. Społeczność powinna włączać się w zachodzące zmiany jednak wzbudzić takie chęci nie jest łatwo.
Panie Stanisławie pan jak zwykle pyta, docieka i informuje. Dobra robota.

Burmistrz chodź do nas :) - Rajgród

Panie Burmistrzu niech Pan nie będzie taki skromny, zasuwasz Pan i są efekty. Pewnie wszystkim nie dogodzisz, ale idzie dobrze. Powodzenia!

Gdzieś juz o tej równiarce czytałem, czyli burmistrz mówi i robi. Ewenement. A tak na poważnie to dobra decyzja sprzęt się przyda, bo jest potrzeba równania naszych dróg i po co za to płacić rokrocznie pewnie spora kasę. Wrzućcie jakieś fotki jak już będzie na placu, pewnie w WPK

Artur kto to doceni i kto zrozumie? Większość nawet nie przeczyta. Taka jest smutna prawda. Ludzie mają w zwyczaju ponarzekać to tylko i aż tyle. A ty zaparłeś się na ten Szczuczyn. ŻYCZĘ SZCZERZE POWODZENIA! Widać że wiesz co robisz ale łatwo nie bedzie. Zaraz zobaczysz listę żalu i potrzeb. Pozdrawiak.

No burmistrz budynek urzędu to odwalony jak się patrzy. I dobrze, bo stało takie dziadostwo.

Żeby udało się zbudować te tereny. Czy ktoś od nas blokuje tą inwestycje?

Nie dajmy się zwariować. Zrobili WC na Orlenie! Bez przesadyzmu. Burmistrz dobrze mówi.

Panie Burmistrzu jak Pan się zapatruje na problem bardzo ważny w naszej społeczności, a mianowicie na brak PRZEDSZKOLA takiego jakie powinno ono być. Budynek przy ul. Łomżyńskiej istnieje, tylko istnieje...co dalej? PRZEDSZKOLE jest, funkjonuje, Panie, które tam pracuja jakas daja rade. Ratusz jest a gdzie bedzie przedszkole. Bardzo prosze o ustosunkowanie sie do mojej prosby.

Przecież to niespełna 3 lata minęły od objęcia stanowiska, a już tyle się wydarzyło i to nie tylko inwestycje. Festyny w Szczuczynie to teraz prawdziwe lokalne święto. Aktywność burmistrza jest imponująca. Gratulować. Jest dosłownie wszędzie obecny.

Panie Burmistrzu dobrze pan to czuje, że bez odtworzenia czy też zbudowania właściwie od zera lokalnego rynku pracy nie ma przyszłości. Oby plany dotyczące terenów inwestycyjnych i SSSE udało się zrealizować.

My go Mamy i nie ODDAMY

A pracy jak nie było tak i nie ma w szczuczynie :)

Pytania uzupełniające:
1.Co poświęcił burmistrz, jako ten który ma świecić przykładem?
2.Co zatem (bo zgodnie z artykułem - nie wiem czy był autoryzowany, nie ilość inwestycji) jest miarodajnym wskaźnikiem postępów?

W końcu właściwy człowiek na właściwym miejscu, oby jak najdłużej i przede wszystkim żeby mieszkańcy to zauważyli i docenili

Gratuluje osiągnięć, determinacji i przemian zachodzących w mieście, to widać gołym okiem. Z jednym się tylko nie zgodzę, a mianowicie: "Jednak tak to jest, gdy w przetargu decyduje najniższa cen...." To UM ogłasza przetargi, a więc zamawiający dyktuje warunki, może należy podjąć jeszcze jedną odważną decyzje i podczas wyboru nie sugerować się tylko ceną? Może w specyfice przetargowej należy ująć kryterium jakościowe? Wówczas podejmiemy próbę eliminacji "problemowych" wykonawców. W przypadki, gdy oferta wygrywająca jest o 50% niższa niż cena zakładana, może należy zastosować argument tzw. "rażąco niskiej ceny". Absolutnie się nie czepiam, ale te decyzje są w gestii UM. Jeszcze raz gratuluje i poza osiągnięciami nazwijmy to "gospodarczymi", doceniam również komunikatywność społeczną. PS świetny pomysł z terenami inwestycyjnymi.

Zauważyliście same sukcesy!!! No same sukcesy!! Tylko kto pospłaca kredyty pozaciągane na inwestycje? Bez kredytu niema dofinansowania. Nie wydaje mi się ażeby Unia Europejska sfinansowała wszystko. Po wtóre już się dowiedziałem, że obwodnica po raz drugi nie powstanie, czyli pieniądze na zorganizowanie przetargu po raz kolejny wyrzucone w błoto skoro sam Burmistrz nie wierzy! Brawo...

a gdzie są te głośno okrzyczane Solary? kasa wzięta i co? cisza...
Odsetki będą takie same jak w przypadku zwłoki w opłaceniu podatku od nieruchomości?

dzwoniłem do gminy kilka razy w sprawie drogi niedźwiedzkie -Nieckowo żeby wyrównali ja wysypali trochę żwiru i wyrównać to juz kolejny raz słysze w następnym tygodniu i co dalej jak nie było tak i nie ma a dzieci jeżdżą do szkoly po dziurach 2 km jada 20 minut o jakies tak bzury zadupa to dba ale zeby droge zrobic ciezko poprzedni burmistrz dbał lepiej o te droge niz o co inne

Grześ masz całkowitą rację-jest wszędzie obecny, czy trzeba czy nie zupełnie jak Sarkozy.
Obserwator bardzo dobrze napisałeś-zaostrzyć kryteria i korzystać z możliwości odrzucenia partaczy a nie brać kogo popadnie oby taniej-no chyba że jakieś kolesiostwo to co innego. Gdzie jest zegar na wieży? Pierwotny projekt był taki obiecujący a co zostało zrobione? to można tak sobie zmieniać całkowicie projekt już po przetargu?

Panie Arturze dobra robota i tyle! Wszystkiego nie da się zrobić od ręki, ale widać, że czuje pan bluesa na tym stanowisku. Umie Pan rozmawiać i co najważniejsze słucha pan ludzi, a to się liczy. Pozdrawiam i życzę dalszych osiągnięć.

najwiekszy problem szczuczyna to rosnace bezrobocie ,dlatego trzeba cos zrobic aby nasze miasteczko nie stalo sie osiedliskiem emerytow i rencistow

Anka, dziękujemy Ci za wyrażenie chęci na piśmie. Na pewno jesteś młoda, wysportowana, śliczna i podstępna, ale wybacz nam, jak na razie i przez kolejne kadencje, to Artur jest nasz i tylko nasz. My Go stworzyliśmy, wychowaliśmy, wykształciliśmy, sprawdziliśmy efekty a w końcu wybraliśmy na mera po to, żeby się wzajemnie kreować, wsłuchiwać, rozumieć i tworzyć. Tak że Droga Aniu jeszcze długo STOP, a potem musiałabyś się Szczuczynowi oddać w dowolny sposób. Mógłby to być wykup przez przekazanie nam waszego jeziora, kobiecy szantaż, emocjonalny zamęt lub uporczywe błaganie. Tymczasem pozdrawiamy Ciebie i jaćwieski, turystyczny Rajgród, trzymamy kciuki za wszystkim, co polskie, spójne i mądre.

Zenek, znasz takie powiedzenie: Roboty w połowie się nie pokazuje! (nie ocenia). Jeśli zegar jest twoją belką w oku, to spokojnie doczekasz się tego szczęścia. A gdzie ty się pokazujesz? Przed telewizorem? Burmistrz jest młodym człowiekiem, niech działa puki ma siłę i nie zniszczy w nim zapału takie bezsensowne i złośliwe gderanie jak Twoje. Co wniosłeś swoim komentarzem? Kolesiostwo? Człowieku podaj przykład albo nie psuj tego, co inni starają się podźwignąć!

Obywatel Szczuczyna - "Zenek" - wszystko wie, wie najlepiej, nic i nikt mu nie potrzebny, a jak byłby WC na przystanku, to zabrałby papier toaletowy do domu, bo niczyj. Jak on był kolega, to mu nie przeszkadzało.
Czas maruderów minął, miejmy nadzieję bezpowrotnie. O Szczuczynie mówi się dobrze, widać zmiany, jest optymizm i plany na przyszłość. Daję 5 i czekam na kolejne niech i najmniejsze nasze lokalne sukcesy. Pozdrawiam.

Jak zwykle znajdzie się jakaś maruda :)
Pewnie komuś przeszkadzają równe ulice, chodniki albo progi. Nie mówiąc nic o ładniejszym centrum naszego miasta. Oby tak dalej.

Panie Burmistrzu uważam, że Pana poprzednicy nie tylko przespali swoje kadencje ale w sposób nieprzemyślany wyzbyli się wielu dość istotnych dla miasta nieruchomości. Pawilon handlowy po byłej GS przy ul. łomżyńskiej straszy swoim obecnym wyglądem a był to odpowiedni obiekt na "centrum kultury". Właśnie tu, po zaadaptowaniu, było miejsce na: Dom Kultury z salą widowiskową po magazynie meblowym, Bibliotekę Miejską, Szkołę Muzyczną oraz siedzibę kilku organizacji społecznych i pozarządowych. Dziś to, jak mówi przysłowie "musztarda po obiedzie". Kierunek dalszych Pana zamierzeń uważam za właściwy. Życzę powodzenia w realizacji bardzo ambitnego planu.

Jakubie-najlepiej to widzę jesteś Ty zorientowany. Pewnie pracujesz w UM i stamtąd wynosisz papier ale ciągle Tobie mało więc jesteś zły że ktoś podkrada "Twój" papier z WC przy przystanku. Jednak to prawda-władza nie lubi konkurencji.

Gdyby w takim tempie i z takim zaangażowaniem pracowano wcześniej, to Szczuczyn byłby zupełnie inny.

Ratusz piękny. Gratululę pomysłu i szybkiej realizacji.

Szczuczyn potrzebuje pracy, nawet jeśli bardzo często ciężko w nim znaleźć do pracy ludzi. Nowe miejsca nauczyłyby wielu szacunku do pracy i tego, że nie jest wyjściem jedynym pomoc społeczna. Dobrze, że burmistrz to rozumie i działa w tym temacie. Ci którzy oczekują natychmiastowych wyników nie znają życia i mechanizmów rządzących rynkiem pracy. Mam nadzieje, że uda się rozwiązać ten problem, bo wtedy naprawdę żyłoby się w Szczuczynie inaczej i może podjąłbym decyzję o powrocie.

Nie ma to tamto, Szczuczyn ma swoje 5 min. Zróbcie z tego przynajmniej godzinę. Pozdrawiam szczuczyniaków.

Masz rację Mexx, Burmistrz kombinuje na wszystkie strony ale wiadomo że nie zawsze wszystko wychodzi. Niech wypali 1 z 10 pomysłów/prób to już będzie sukces. I oby Ci którzy tak wszystkiego żądają bo im się należy wzięli się do roboty to taki pomysł jak z fabryką okien pod Zambrowem by wypalił - no ale po co pracować??

Ale słodzicie! Same pozytywy a wcale tak nie jest. Po co mi piękny UM, piękny Szczuczyn skoro nie mam z czego się utrzymać? A gdzie są obiecane ulice na osiedlu Pawełki, gdzie burzówki (ponoć już są a nikt z mieszkańców osiedla o tym nic nie wie), gdzie solary za które urząd ściągnął kasę, gdzie odsetki od tej kasy??????????????????

Dlaczego operator portalu usuwa niepochlebne wypowiedzi ? Nie zawierały one wulgaryzmów i oszczerstw. O czy to świadczy ?

Wszelkie chęci do realizacji, postanowienia, uchwały, decyzje potrzebują czasu na utworzenie dokumentacji, pozyskanie środków, etc. Ponadto trzeba czytać non stop wszystkie i koniecznie ze zrozumieniem wiadomości i wyjaśnienia, które są przekazywane w mediach lokalnych. Ten, kto nie znając niczego, prócz egoistycznego żądania, pisze takie bolesne komentarze, jak tu czasem, jako wymuszone, mogą się pojawiać. Nie dziwię się, tylko jestem z nimi i współczuję tym, którzy nie mając pracy są odstawieni za tzw. burtę naszego, zdawałoby się, zwykłego życia. CIEKAWY to, o czym wspominasz, będzie realizowane. SWOJAK to, co Ty uważasz za nie oszczerstwo, inni mogą odbierać, jako słowa lub treść rażącą, nienadającą się do publikacji. Nie trzeba wymuszać na Portalu usług skandalicznych, plotkarskich tylko dostosować się do jego założeń etyczno-prawnych. Publikacje czytają ludzie bardzo kulturalni, opanowani oraz ci, którzy wypatrują wszędzie i we wszystkim jedynie brukowej sensacji. Są ludzie delikatni, którzy dotknięci jedynie lekkim oszczerstwem przeżywają, niszczą sobie zdrowie, bowiem tak silnie boli ich chora zazdrość i nienawiść czarta. Powinieneś się cieszyć, że jest to jedyny Portal, który nie zajmuje się obrzydliwym lub nie wartościowym sensem przekazu. Portal od 10 lat jest znany i ceniony w rejonie, kraju i za granicą za przezroczystość i wiarygodność przekazywanych danych ich stronę informacyjną i wychowawczą, szczególnie ich wartość merytoryczną. Żyjmy spokojnie sami i dajmy żyć tak samo innym.

Do Swojaka. O tym, ze trzeba pisać same plusy i słodzić, słodzić i słodzić.

Brawo Panie Burmistrzu..Szczuczyn pieknieje z dnia na dzien, panscy poprzednicy nic nie zrobili i tyle w tym temacie,oby jeszcze ludzie mieli tam prace, dziekuje za sile i wytrwalosc.Pozdrawiam

"Ciekawy", czy ty w ogóle czytałeś ten tekst wywiadu, czy ciężko się było tobie skupić poprzez własne uprzedzenia? Na każde z twoich pytań jest tam odpowiedź. Otrzaśnij się i zacznij myśleć, a nie wyłącznie chcieć.

Napewno budynek urzędu reprezentuje się duzo lepiej od poprzedniego wyglądu, niemniej jednak budynek urządu nie powinien stanowić tak wyniosłego zaszczytu w śród samych pracowników UM w Szczuczynie. To jest zwyczajna prowincjonalna propaganda sukcesu! ..

W grajewskich władzach, by się przydał taki człowiek! I nie myślę tu tylko o UM.

Do Ciekawskiego, czytałem ten tekst tylko że wiadomości w nim zawarte nie są zgodne z prawdą. Nie ma burzówek na osiedlu Pawełki, nie ma ulic na osiedlu Pawełki, nie ma solarów za które zapłaciliśmy kasę w maju. Wolałbym aby odsetki leciały na moje konto a nie na konto gminy. Czy czegoś jeszcze nie doczytałem? Oświeć mnie a jeśli nie wierzysz to przejdź się po naszych ulicach na Pawełkach i słodź dalej. Ja wyłącznie chcę tego za co zapłaciłem i co mi się należy za moje pieniądze, bo podatki płacę regularnie.

Dobrze że jest dobrze, ale dlaczego jest dobrze, przecież musi być dobrze. Tak to mniej więcej zabrzmiało - "My Old Town" nie myl ciężkiej pracy, oddania sprawie i osiąganych dla nas przecież sukcesów z propagandą, bo sam stajesz się prowincjonalny! Piszesz bzdury.

Podziwiam nie tylko Burmistrza, zazdroszczę i pozdrawiam.

Zamiast zazdroscic zabierz Go do siebie

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.