czwartek, 28 września 2023

Programy unijne

Promowanie aktywnego obywatelstwa

  •  

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu "Promowanie aktywnego obywatelstwa". Zgłaszane projekty powinny dotyczyć realizacji przedsięwzięć mających na celu: podnoszenie świadomości publicznej na temat Unii Europejskiej oraz wzmocnienie zaangażowania na rzecz integracji europejskiej, zbliżenie obywateli Unii Europejskiej oraz umocnienie poczucia przynależności w

Europie, umożliwienie obywatelom aktywnego uczestnictwa w dialogu na temat tworzenia i przyszłości Unii Europejskiej, tworzenie nowych i wzmacnianie istniejących relacji i sieci między miastami w Unii Europejskiej i w innych krajach uczestniczących w programie.

Spotkania obywateli powinny obejmować następujące trzy aspekty:

1) Zaangażowanie na rzecz integracji europejskiej – projektypowinny wzmacniać zaangażowanie ich uczestników na rzecz integracji europejskiej.

2) Przyjaźnie w Europie – projektypowinny promować wzajemne zrozumienie i przyjaźnie między mieszkańcami miast partnerskich.

3) Aktywne uczestnictwo - projekty powinny stanowić eksperyment z zakresu aktywnego uczestnictwaobywateli, powinny opierać się na szerokim udziale społeczności lokalnej oraz na aktywnym zaangażowaniu uczestników we wszystkie działania, którego efektem będzie podniesienie świadomości na temat Unii Europejskiej oraz wzmocnienie zaangażowania na rzecz integracji.

Całkowity budżet programu wynosi 7 500 000 euro.

Dofinansowanie projektów wynosi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych zadania, którego wartość powinna stanowić od 2 000 euro do 20 000 euro.

Wnioski można składać do 1 czerwca 2006 roku.

Więcej informacji: http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html oraz http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call/shortb_pl.pdf

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.