czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 10674 wyświetleń

Opieka nad dzieckiem

W bieżącym roku Minister Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 6.696.000 zł na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. O dotacje mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.

Przy ocenie programów opracowanych i zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego były brane przede wszystkim pod uwagę te programy, które uwzględniały budowanie spójnego lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Za zadania priorytetowe przyjęto przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie, rozwój zastępczej opieki nad dzieckiem, tworzenie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, przekształcanie placówek opiekuńczo–wychowawczych w placówki wielofunkcyjne, tworzenie ośrodków interwencji kryzysowej.
Termin składania ofert do Wydziału Polityki Społecznej upłynął z dniem 24 lipca 2005 roku.

Do Wydziału wpłynęło 10 programów, złożonych przez 5 jednostek samorządu terytorialnego. Łączny koszt realizacji zadań określonych w programach wynosi 802.285 zł, w tym wnioskowana dotacja – 428.827 zł. Wnioski zawierają propozycje działań wynikające ze strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz zawarte w lokalnych systemach opieki nad dzieckiem i rodziną.

Po dokonaniu wstępnej analizy zgłoszonych wniosków pozytywnie oceniono
9 programów, które spełniają wszystkie wymogi formalne oraz są zasadne merytorycznie:
1. Powiat Białostocki – „Przekształcenie placówki socjalizacyjnej i interwencyjnej w zespół placówek”.
2. Powiat Białostocki – „Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku z Filią w Krasnem przy Mieszkaniach Chronionych”.
3. Powiat Białostocki – „Stworzenie mieszkań usamodzielnienia dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej jaką jest Dom Dziecka w Supraślu”.
4. Powiat Zambrowski – „Organizacja Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Dzieci (wczesna diagnoza
i terapia dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi). Organizacja i prowadzenie warsztatowych zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców (tzw. „Szkoła dla rodziców”).
5. Powiat Zambrowski – „Utworzenie i funkcjonowanie hostelu”.
6. Powiat Moniecki – „Tworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Mońkach”.
7. Miasto Białystok – „Utworzenie placówki wsparcia dziennego”.
8. Miasto Białystok – „Przyjazne dorastanie – program utworzenia mieszkań usamodzielnienia przy Domu Dziecka Nr 2 w Białymstoku”.
9. Miasto Białystok – „Utworzenie i prowadzenie Klubu Wspierania zastępczego środowiska rodzinnego”.

Program nadesłany przez Miasto Łomża - „Rozwój niespokrewnionych
z dzieckiem zawodowych rodzin zastępczych” jest bardzo ważny dla realizacji opieki zastępczej, jednakże wniosek nie spełnia wymogów formalnych.

W dniu 2.08.2005r. wszystkie wnioski wraz z dokumentacją zostały przekazane do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej. Minister Polityki Społecznej dokona komisyjnie wyboru ofert podmiotów, którym udzieli wsparcia finansowego oraz podziału środków finansowych na realizację przedłożonych projektów.


Andrzej Jarosz
Rzecznik Prasowy Wojewody Podlaskiego

czwartek, 28 września 2023

Grajewo Kino. "Zielona granica" (21-22.10)

Komentarze (3)

nie ma grajewskiego powatu. po co tu ta informacja?

no własnie ? dlaczego nie ma ? to jest pytanie

ta informacja uzmysławia nam, mieszkańcom grajewa że nasze władze samorządowe mają za nic naszą społeczność lokalną, albo po prostu nic nie robią z lenistwa bo pensja dla każdego urzędnika i tak się należy, czy się robi, czy się leży. paranoja

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.