sobota, 25 maja 2024

Szczuczyn

  • 5 komentarzy
  • 6577 wyświetleń

Obwodnica Szczuczyna

WYZWOLENIE SPOD JARZMA HAŁASU          
 
Kilka utrudnień w ruchu zgłaszanych przez użytkowników dróg oraz wykonanie zdjęć w miejscach newralgicznych lub niedostępnych dla wszystkich  Czytelników, skłoniło mnie do ponownego przeglądu obwodnicy pod kątem bezpieczeństwa, ale i do wyrażenia zadowolenia z jej powstania.  
Przypomnijmy, że budowę obwodnicy Szczuczyna rozpoczęła 18 września 2012 roku hiszpańska firma FCC, która po dziewięciu miesiącach połączonej z kłopotami w pracy, zerwała kontrakt  i odstąpiła od realizacji podpisanej umowy z GDDKiA w dniu 22 czerwca 2013 roku. Firma opuszczając budowę miała otrzymać 124 mln zł za wykonanie 16 % obwodnicy. Porzucenie budowy tłumaczyła tym, że GDDKiA źle przygotowała dokumentację, i że jest większy rzeczywisty zakres prac, a za mały zysk.  Budowa obwodnicy Szczuczyna była dofinansowana z UE, które (przez Hiszpanów) można było utracić za niewykonanie inwestycji w czasie.      
Po czternastu miesiącach przerwy z nowym wykonawcą, tym razem z polską firmą "POL-AQUA” S.A., Generalna Dyrekcja zawarła umowę 11 sierpnia 2014 roku.  Po piętnastu miesiącach  rodzima firma  oddała obwodnicę Szczuczyna do użytku 13 listopada 2015 roku; w zaplanowanym czasie, najtaniej, i wykonanej według tej samej dokumentacji.          
Inwestycję oddano do eksploatacji  zgodnie z obowiązującym terminem, ale przed całkowitym zakończeniem  prac na odcinkach nawierzchni dróg serwisowych, umocnień przeciwerozyjnych na skarpach, ogrodzeniach i ogólnych pracach porządkowych.
   
Charakter całego terenu, pod obwodnicą Szczuczyna, od Sokół do Danowa,  wymagał wymiany dużej ilości gruntów i wzmocnienia podłoża.  Zastosowano system odprowadzenia wód opadowych oraz zbiorniki retencyjne do gromadzenia wód skażonych i oczyszczania ich przed dojściem do wód powierzchniowych. Od strony południowej obwodnica  zaczyna się  w pobliżu wsi Koniecki Małe na terenach gruntów przyległych do drogi nr 61. Przebiega przez tereny kolonii należących do wsi Sokoły nr 13 i 14 na wzgórzu, biegnie doliną z ciekiem wodnym po zachodniej stronie drogi nr 61, nad drogą do Niedźwiadnej, nad drogą nr 58 do Białej Piskiej, przez północno-zachodni teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD w Szczuczynie, nad ul. Grunwaldzką tuż przy byłym cmentarzu żydowskim, nad rzeką Wissą i przez jej dolinę, a na płaskowzgórzu dochodzi do DK 61 w okolicy gminnej drogi do wsi Danowo.     
 Na całym ośmiokilometrowym ciągu obwodnica przebiega przez tereny rolnicze i nie koliduje z zabudową. Przewidziano łączniki umożliwiające ruch lokalny po drogach podporządkowanych w otoczeniu obwodnicy.  Mieszkańcy wsi Sokoły mają dobry dojazd do drogi głównej nr 61 i do miasta Szczuczyna. Podobnie ma się ruch z Łomży do Grajewa i w prawo do Szczuczyna.
 Z miejsca obok kolonii Sokoły, gdzie utworzono nowy pas drogowy, przeniesiono na stronę przeciwną metalowy krzyż  stanowiący symboliczną pamiątkę wypadku z 28 października 1993 roku.    
 
MIESZKAŃCY DZIĘKUJĄ ZA OBWODNICĘ        
 
Społeczność Szczuczyna, a szczególnie mieszkańcy ulic przez które przebiegał tranzyt, mają uzasadnione powody do zadowolenia i nazywają oddaną inwestycję – wyzwoleniem spod jarzma hałasu.   
Długotrwałe funkcjonowanie ulic o dużym i wciąż wzrastającym natężeniu ruchu pojazdów powodował zmiany patologiczne i fizjologiczne narządów słuchu.  Nadmierne natężenie dźwięków miało istotny wpływ na warunki życia, bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.      
Pomijając hałas generowany przez głośniki domowe, samochodowe, wrzaski w szkołach oraz dzwony i syreny, Szczuczyn miał dodatkowe utrudnienia powodowane obcym ruchem kołowym na ulicach swojego miasta. W ciągu ruchu tranzytowego na ulicy Łomżyńskiej, Kilińskiego i Szczuki w zależności od pory dnia, tygodnia i miesiąca, życie uprzykrzał hałas przekraczający normę w dzień ponad 14,0 a nocą o 16, 7 dB. Ta przykra sytuacja dalej utrzymuje się np. w Grajewie, gdzie średni poziom w dni robocze wzdłuż ul. Piłsudskiego wynosi 66,7 – 73,8 dB.  Te nie najnowsze dane podwyższa wciąż wzrastająca ilość pojazdów przekraczających liczbę 5 000, choć inne źródła wskazują na 8, a nawet 14 tysięcy w ciągu doby przejeżdżających przez centrum Grajewa i jeszcze tak niedawno główną arterią Szczuczyna.     
 
A choć lekki stres w granicach możliwości adaptacyjnych powodowany przez te, czy inne czynniki, jest pożądanym, bo wspomaga rozwój psychiczny i zaradność przystosowawczą, to długotrwały, traumatyczny stres przyczynia się do zaburzeń nerwicowych, depresji, etc. Jeżeli bodźce o nadmiernym natężeniu powodują zmęczenie lub zahamowanie aktywności narządu słuchu, to zapewne w położonej tuż przy dawnej drodze DK61 (dziś zwykła ul. Kilińskiego) Szkoły Muzycznej wystąpić mogło zjawisko maskowania dźwięku, polegające na tym, że uczeń słyszał dźwięki silniejsze o wyższej częstotliwości, a słabsze były zagłuszane. Nadmierny hałas powodował u mieszkańców brak wypoczynku, poczucia niezależności, pogarszał stan psychiczny i emocjonalny, upośledzał funkcje oddechowe i odporność na choroby. Odczuwano dyskomfort pracy w mieszkaniu i nauki w przyległej Szkole Podstawowej i Zespole Szkół.     
Daje się wyraźnie odczuć, że obwodnica w ogromnym stopniu poprawiła ogólne warunki bezpieczeństwa ruchu miejskiego. Po eliminacji hałasu, z którego wyłączono  mieszankę  wspólnego, o zupełnie innym charakterze  ruchu miejskiego i tranzytowego, poprawiły się ekologiczne warunki życia mieszkańców i ich wypoczynku. Środowisko pozbyło się zanieczyszczeń atmosfery, polepszyło się bezpieczeństwo ruchu pieszych i pojazdów lokalnych. Dzięki obwodnicy miasto powróciło do sytuacji ekologicznej sprzed sześćdziesięciu lat, kiedy na dobę przejeżdżało średnio trzydzieści pojazdów mechanicznych. 
 Dynamiczny rozwój transportu i uciążliwość ruchu kołowego „wypchana” poza miasto, wywołuje radość, że Szczuczyn ponownie oddycha czystym powietrzem. Miasto leży w północno-wschodnim skraju Wysoczyzny Kolneńskiej na styku Pojezierza Ełckiego w regionie, w którym trwa długa zima, krótkie przedwiośnie, krótki okres wegetacji i najniższa średnia temperatura roczna. A z racji tej, że na Szczuczyn latem wieją wiatry z zachodu , a zimą ze wschodu, to zapach spalin z obwodnicy tłoczony do miasta będzie w minimalnym stopniu odczuwalny, ale nie tak jak było dotychczas. W dolinie silnie meandrującej wstęgi rzeki Wissy, przy dużym tempie rozwoju komunikacji i emisji spalin, mogłoby sporadycznie dojść do epizodu smogowego. Obawę tę wykluczył wspomniany pas drogowy za miastem. Kierowcy również cieszą się z obwodnicy, która wybawiła ich z plątaniny z wszelką komunikacją miejską.    
    
NIE WSZYSTKO MOŻNA PRZEWIDZIEĆ?       
 
Kosztowna inwestycja wniosła wiele pozytywnych rozwiązań komunikacyjnych przez przełożenie części dróg krzyżujących się z obwodnicą tak, aby były swobodne dojazdy drogami lokalnymi do miejsc po obu stronach nowej drogi. Ogólnie bezpieczne węzły drogowe i wykonane solidnie prace przez Polaków poprawiają ekologię i bezpieczeństwo. Zapomniano jednak o podstawowym bezpieczeństwie mieszkańców wsi Koniecki i wsi przyległych, zarówno kierowców, jak i pieszych zmierzających do dwóch przystanków autobusowych. W zasięgu wzroku od węzła „Sokoły” jest skrzyżowanie z drogą   podporządkowaną. Wyraźny brak lewoskrętu na tę drogę (na trasie w stronę Łomży), przy tak dużym ruchu może doprowadzić do wypadku. Co robić ma kierowca skręcający w lewo do wsi, który zatrzymał się przy osi jezdni, a  przytulony do linii długo oczekuje na przeciwny pas wolny? Drży ze strachu, podczas gdy o różnej masie i szerokości pojazdy, kierowcy o różnej osobowości i umiejętnościach zawodowych, trąbiąc czasem jak na intruza, mkną z maksymalnie dozwoloną, choć najczęściej większą szybkością. Oczekujący pojazd może być za chwilę zaczepiony i wyrzucony za „burtę’. Pytanie nasuwa się automatycznie. Którego  roku, dnia, godziny dojdzie do powtórzenia analogicznego dramatu drogowego, jak na podobnym skrzyżowaniu  w Szczuczynie na ul. Szczuki, czyli byłej DK61, z ul. Sportową i drogą do wsi Bęćkowo? Tu, w dniu 11.04.2008 roku doszło do śmierci czterech młodych dziewcząt – uczennic. Dokładnie w tym miejscu,  w dniu 01.10.2008 roku, osobowy BUS zepchnął na pobocze samochód ciężarowy SCANIA. Również tu, 30.10.2009 roku zdarzył się kolejny wypadek samochodowy. Czy ogrom bólu i nieobliczalnych w złotówkach strat ludzkich można było uniknąć? Zapewne tak. W roku 2004 oddano most i drogę po remoncie. Sto metrów dalej bez zmian pozostawiono niebezpieczny układ skrzyżowania. Katastrofalny błąd w procedurze planistycznej pogrążył w żałobie rodziny. Ból ten gasząc światło dla tylu młodych oczu, rozlał się na rodziny, szkołę, koleżanki, kolegów, a nie – na projektantów.             
Na węźle „Danowo”, mimo podobnego usytuowania jak w Sokołach, zabrakło pionowej informacji na obwodnicy o kierunku ruchu do Szczuczyna. Wskazany jest kierunek do Warszawy i wsi Danowo. Dojazd do potraktowanego po macoszemu Szczuczyna, odbywa się intuicyjnie nawet dla mieszkańców  miasta, przy czym dla obcych kierowców może graniczyć z cudem. Jeżeli  GPS z najnowszym programem do nawigacji wyprowadzi w krzaki, albo użytkownicy CB Radio nie podpowiedzą na czas, gdzie „schował” się Szczuczyn, to sznur samochodów zmusi nas do jazdy  na Warszawę. Szczęście jest tylko w tym, że z Warszawy można powrócić.   
W tym miejscu pozostaje również dalej nierozwiązany lub lekceważony problem przemieszczenia albo całkowitej rozbiórki kapliczki należącej do wsi Danowo. Dla rozweselania podróżnych, jest ona obustronnie ogrodzona i stanowić może relikt minionej epoki jako przeżytek kultury naszych ojców, który we współczesnym świecie nie ma racji bytu, albo jako skansen obiektu sakralnego. 
     

GALERIA ZDJĘĆ
  
Autor tekstu i zdjęć: Stanisław Orłowski 

wtorek, 21 maja 2024

Dzień Matki

wtorek, 21 maja 2024

Biegi Papieskie w Szczuczynie

Komentarze (5)

/. Na znaku od strony Grajewa nie widnieje napis Szczuczyn, ponieważ trochę dalej jest zjazd na Szczuczyn na węźle BEZPIECZNY I BEZKOLIZYJNY. Pozatym ludzie do Olsztyna czy Pisza dalej jechaliby przez Szczuczyn zamiast obwodnicą.

rafał, no to jak trafić do tego Szczuczyna od strony Grajewa jak nie ma napisu na tablicy?

Do Halina.Jechać na węzeł pisz i zjechać bezpiecznie. Tam jest znak ze zjazdem na Szczuczyn. Na małych zjazdach ze względów bezpieczeństwa i odkorkowania Szczuczyna celowo nie ma napisów na Szczuczyn. To jest logiczne.

ad. inżynier. Jeżeli mam jechać aż na węzeł Pisz, żeby bezpiecznie dojechać do Szczuczyna, to po co tu wskazuje się kierunek dla Danowa? Oni też powinni dla bezpieczeństwa jechać na węzeł Pisz i przez Szczuczyn do Danowa. Czy to nie logiczne ze względu na ten sam rodzaj bezpieczeństwa? No chyba, że nas z Danowa chcecie skutecznie pozabijać, bo tylko Szczuczyn logicznie zabezpieczacie. Kierowcy, Uwaga na L...!

inżynier, ty lepiej bądź sprzątaczką i zrób napis wskazujący kierunek Szczuczyna a nie Danowa. To tylko tzw. inżynier tak prymitywnie myśli, a przez ich nieświadomość ludzie plączą się, klną i nie mogą do rodziny trafić.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.