poniedziałek, 4 grudnia 2023

Programy unijne

Kultura i ochrona jej dóbr

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na zadania realizowane od maja do sierpnia 2006 roku w dziedzinie kultury i ochrony jej dóbr.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na wykonanie następujących zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego realizowanych w terminie od dnia 1 maja do dnia 31 sierpnia 2006 roku w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

 

1)      Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców

             

 

2)      Popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego

 

 

3)       Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży

 

 

4)     Promowanie twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism i innych publikacji niekomercyjnych oraz  realizację innych projektów artystycznych

              

 

 

5)      Obchody, uroczystości i przedsięwzięcia rocznicowe związane z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej

               Oferty realizacji zadań (szczegółowe informacje i druki do pobrania na stronie:

 http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/samorzad_woj/konkursy.htm)

 

 

należy składać osobiście w Departamencie Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (IV piętro, pok. 406) lub przesłać pocztą na ten adres - w terminie do dnia 18 kwietnia 2006 r.

 

czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.