niedziela, 26 czerwca 2022

Kraj

Kronika 998 Augustów

Zdarzenia zanotowane w okresie od  14.07.2009 r. do 21.07.2009 r.
Ogółem zanotowano  45  zdarzeń, w tym:
-  5 pożarów
-  37 miejscowych zagrożeń
-  3 alarmy fałszywe
Charakterystyczne zdarzenia:

1. W dniu 14 lipca w godzinach rannych do Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęła informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii o wykryciu u drobiu bakterii salmonelli w msc. Szczebra. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępu JRG na miejscu były już służby: Powiatowy Lekarz Weterynarii A-stów, Powiatowy Inspektor Sanitarny z Suwałk, Policja oraz przedstawiciele firmy ACP-Polska z Włocławka, która odpowiedzialna była za proces gazowania drobiu. O godz 10:00 przy użyciu C02  rozpoczęto gazowanie 1950 szt. kur niosek ,3000 szt. kurcząt u których  uprzednio Powiatowy Lekarz Weterynarii po przeprowadzonych badaniach stwierdził salmonellę. Ok godz. 10:25 przerwano proces gazowania do którego zużyto 4 T.CO 2 którego ilość względem kubatury kurnika obliczyła firma prowadząca zagazowywanie drobiu ( odpowiedzialny p. Gerard Sadowski - pracownik ACP ). Po zakończonym procesie gazowania o godz. 10:30 dwóch ratowników zabezpieczonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz ubrania ochronne weszło do środka pomieszczenia w celu sprawdzenia efektywności przeprowadzonego procesu gazowania (wynik pozytywny) jak również wydobyciu przewodu którym dostarczany był do środka kurnika dwutlenek węgla. Od godz. 10: 45 rozpoczęto proces przewietrzania kurnika poprzez otwarcie drzwi w przeciwległym szczycie budynku i wymuszeniu ruchu powietrza przy użyciu wentylatora. Przez cały czas trwania gazowania jak również przewietrzania monitorowano i zabezpieczano strefę wokół budynku kurnika. Pomiary stężenia tlenu w powietrzu było prowadzone przy użyciu dwóch urządzeń pomiarowych (pomiary w normie). Dodatkowo prowadzony był pomiar stężenia dwutlenku węgla przez pracownika ACP. Po wstępnym przewietrzeniu o godz. 11:33 dokonano pierwszego pomiaru zawartości tlenu w powietrzu w wewnątrz kurnika - odczyt 20,4 % o2 i 172 ppm CO. Następnie włączono dodatkowo instalację wyciągowa zainstalowaną w kurniku. O godz. 11:50 dokonano powtórnego pomiaru stężenia tlenu w powietrzu - odczyt 20,9 %. o godz 12:00 dopuszczono strefę gazowania do użytku w celu odkażenia i uprzątnięcia martwych kur i piskląt do przygotowanego pojemnika. Po zakończeniu działań sprzęt użytego do działań jak również pojazdy będące w bezpośredniej strefie działań odkażono 3% roztworem środka DESPADAC ( odkażenie przeprowadził PIS Suwałki).Martwe kury i pisklęta z informacji PLW będą utylizowane. Po zakończeniu działań miejsce przekazano właścicielowi.

2. W dniu 17 lipca w godzinach popołudniowych do Powiatowego Stanowiska Kierowania wpłynęło zgłoszenie o plamie nieznanej substancji ropopochodnej na jeziorze Gorczyckim. Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastępy OSP Płaska i Dalny Las wraz z pontonem. Na miejsce akcji zadysponowano także zastęp z JRG Augustów wraz z niezbędnym sprzętem do działań (zapory,  pożeracz oleju wraz z opryskiwaczem). Po przybyciu na miejsce działań zastępu z JRG i przeprowadzeniu rozpoznania, stwierdzono, iż na powierzchni wody pływa cienki film substancji ropopochodnej na obszarze o wymiarach około 100 metrów na 70 metrów. O zdarzeniu powiadomiony został dyżurny WIOŚ, który polecił przed przystąpieniem działań pobranie i zabezpieczenie próbek wody do badań. Kolejne czynności zastępów polegały na przystąpieniu do neutralizacji plamy przy użyciu pożeracza oleju. Ratownicy z pontonu z wykorzystaniem spryskiwacza pokryli plamę oleju neutralizatorem. Po zakończeniu działań zabezpieczono dostęp do brzegu jeziora taśmą ostrzegawczą i pouczono mieszkańców oraz wczasowiczów o nie wchodzeniu do wody do czasu przybycia na miejsce zdarzenia pracownika WIOŚ-u ( prawdopodobnie w dniu 18.07 w godzinach porannych).


3. W dniu 19 lipca w godzinach rannych do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Augustowie wpłynęła informacja o pożarze budynku mieszkalnego w msc. Gatne Drugie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przeprowadzono rozpoznanie: pożarem objęta cała kondygnacja poddasza, płomienie widoczne na zewnątrz wydostające się przez wypalone otwory w pokryciu (eternicie). Mieszkańcy budynku znajdowali się na zewnątrz. Z przeprowadzonego rozpoznania wstępnego wynikało, że wewnątrz budynku nie ma osób. Zasilanie energii elektrycznej do budynku było odłączone przez domowników.
Przebieg działań: Pierwszy na miejsce zdarzenia przybył zastęp z OSP Nowinka. Po dojeździe zabezpieczono miejsce zdarzenia i rozwinięto dwie linie gaśnicze w natarciu podając wodę na poddasze przez wypalone otwory w dachu. Po przybyciu zastępu z JRG wprowadzono dodatkowe dwa prądu wody w natarciu do wnętrza budynku mieszkalnego. Dodatkowe jednostki przybyłe na miejsce zdarzenia zasiliły w wodę zastęp z JRG i z OSP Nowinka. Po ugaszeniu pożaru wyrzucono spalone elementy wyposażenia poddasza na zewnątrz w celu dokładnego dogaszenia pożaru. Po dokładnym ugaszeniu miejsce zdarzenia przekazano właścicielce do nadzorowania. Po przeprowadzonej rozmowie z domownikami i oględzinach prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie energii elektrycznej na poddaszu domu. W czasie działań ruchem kierowała Policja, gdyż dom był ok. 15m od drogi, a samochody pożarnicze ustawione były na jednym z pasów ruchu.
Udział jednostek w działaniach:  4 zastępy straży, 23 strażaków
Spaleniu uległo poddasze budynku mieszkalnego, więźba dachowa, pokrycie dachu (eternit) oraz wyposażenie poddasza.
Uratowano: parter budynku mieszkalnego wraz z wyposażeniem- wartość około 200 tys zł

4. Pozostałe zdarzenia prowadzone przez jednostki straży pożarnych związane były    głównie z usuwaniem gniazd szerszeni i os (20 interwencji)

KP PSP Augustów


  

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.