Szczuczyn

  • 7 komentarzy
  • 8887 wyświetleń

Koncert na 40-lecie MDK

JUBILEUSZOWY KONCERT NA 40-LECIE MDK W SZCZUCZYNIE

 

W niedzielę 11 grudnia 2016 roku, w hali sportowej przy ul. Grunwaldzkiej 2, o godz. 16.00 odbył się Jubileuszowy Koncert z okazji 40-lecia działalności Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie.

To był koncert wyjątkowy, bowiem wystąpili w nim aktualni wychowankowie MDK oraz dawni już, jako muzycy, uczniowie szkół średnich lub studenci.  

Gościem koncertu jubileuszowego była znakomita wokalistka, studentka Uniwersytetu Białostockiego a jednocześnie studentka Podlaskiego Studium Wokalnego w klasie prof. Jerzego Tomzika – Karolina Kadłubowska. Wykonała utwór muzyczny pt. ”To mój czas” z musicalu „Fany Gerl”. Również gościnnie wystąpiła w duecie wokalnym –Maria Józwik, a wykonany utwór odebrany był z dużym zadowoleniem.

 

    Oczekiwaną przez 40 lat uroczystość rozpoczął Dyrektor MDK – Janusz Marcinkiewicz, który po przywitaniu zaproszonych gości przedstawił rys historyczny szczuczyńskiej placówki kulturalnej.

Na uroczystym koncercie w sali sportowo-widowiskowej byli obecni: burmistrz Szczuczyna –Artur Kuczyński, z-ca burmistrza – Krzysztof Zalewski, przewodniczący Rady Miejskiej –Tomasz Mioduszewski, Jolanta Budzińska – Sekretarz Miasta i Gminy, proboszcz parafii pw. Imienia NMP ks. Robert Zieliński, nauczyciele, radni miejscy, działacze i animatorzy kultury, członkowie stowarzyszeń, dyrektorzy instytucji i placówek kulturalnych, przyjaciele i sympatycy MDK oraz sponsorzy.  Z powodów osobistych na koncercie zabrakło legendy szczuczyńskiej wokalistyki – Elżbiety Nagel. Dzielnie reprezentowały ją dwie młodsze siostry Natalia i Emilia.  

 

DROGA DO JUBILEUSZU 40 LECIA MDK W SZCZUCZYNIE    

 

Dyrektor MDK, pełniący podczas uroczystości częściową rolę narratora, podkreślił najważniejsze daty i nazwiska osób w okresie czterdziestu lat działalności ośrodka kultury.  

Zgodnie z historią placówki, początkiem działań skierowanych do młodych ludzi był utworzony w 1965 roku „Klub Prasy i Książki „RUCH”, czyli dopiero 20 lat po II w. ś.. Kierownikiem szczuczyńskiego ośrodka kultury przed 51 laty była pani Jadwiga Liszewska.    

Placówkę tę w roku 1972 przemianowano na Miejski Ośrodek Kultury, a od roku 1976 funkcjonuje on pod nazwą Miejski Dom Kultury. W czterdziestoletnim okresie ambitnej pracy MDK, stanowiska dyrektorskie obejmowali: Alicja Kryspin, Barbara Paszkowska, Jarosław Sarnacki i Andrzej Szabelski. Natomiast od roku 1991 dyrektorem MDK jest mgr Janusz Marcinkiewicz.  

Z notatek, ksiąg pamiątkowych i kronik wynika, że od lat sześćdziesiątych 20 w. rozważano budowę dużego obiektu wielo-funkcyjnego, z którego mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy. Wkrótce marzenia stały się faktem. W powstałym budynku MDK przy ul. Grunwaldzkiej 2, w późniejszym czasie, dzięki finansom Gminy Szczuczyn, przeprowadzano remonty. Wymieniono okna, drzwi, wykonano parking i ogrodzenie wokół obiektu i wiele innych prac istotnych dla polepszenia warunków przebywających tam dzieci i młodzieży.

    Przy Miejskim Domu Kultury wcześniej były dziecięce zespoły teatralne: „Bajka”, Niezapominajki”, a z muzycznych; „STAN”, „GEMINUS”, „ATJA”, „911” oraz Klub Brydża Sportowego „BLOTKA”.

Aktualnie w MDK dynamicznie działają zespoły artystyczne: wokalny, muzyczny, śpiewaczo-teatralne; „Szczuczyniacy” i „Mali Szczuczyniacy”, „Król Herod”, oraz taneczne; „Just Dance” i „ Żylety”.

Zespoły wokalne prowadzi Maria Ostrowska, której długoletnim zaangażowaniem cieszą się władze, a przede wszystkim dzieci i młodzież.

Codziennie odbywają się próby poszczególnych wokalistów, grup i zespołów.

Placówka działa bardzo prężnie, czego dowodem są tysiące zdjęć oraz dyplomów i nagród, jakie otrzymują soliści, grupy i zespoły biorące udział w różnych przeglądach, konkursach i festiwalach.

Przez okres 40 lat działalności Miejskiego Domu Kultury odbyła się tu niezliczona ilość różnych spotkań, prelekcji, akademii, zebrań, wesel, zabaw, występów artystycznych, przeglądów, koncertów i konkursów. Przez minione 40 lat tę pożyteczną placówkę odwiedziła niezliczona ilość ludzi kultury, artystów, instrumentalistów, polityków, zespołów folklorystycznych, muzycznych, teatralnych z kraju i z zagranicy.

Również przez tutejsze zespoły przewinęła się niezliczona ilość członków, tu pracowały i uczyły się życia kulturalnego całe dwa pokolenia.  Jednak nie sposób wymienić ich tu wszystkich.    

Przez wszystkie lata pracowało w MDK wielu instruktorów, administracji i obsługi. Prowadzono zajęcia w pracowniach i kołach na terenie miasta, gminy i powiatu. Swoje zainteresowania i zdolności rozwijało tu setki uczestników. W organizowanych Ogólnopolskich Konkursach brało udział dużo młodych artystów pędzla i pióra. W swojej wieloletniej działalności MDK prowadzi współpracę międzynarodową z Białorusią, Litwą, (…) w zakresie wystaw, warsztatów, sportu i konkursów.

Za działalność członkowie lub zespoły otrzymywały tytuły, nagrody i pochwały.  

Bardzo dobrze układa się współpraca MDK ze szkołami w Szczuczynie i Niedźwiadnej oraz miejscowymi władzami i organizacjami. Członkami domu kultury od zawsze są uczniowie szkół i przedszkoli. To dzięki nim instruktorzy placówki odnoszą liczne sukcesy doszlifowując zauważone diamenciki ku chwale Szczuczyna, rodziców i MDK.  

– Bardzo cieszy nas fakt, kiedy wychowawcy szkolni doceniają pozaszkolny rozwój swoich uczniów. Dziękujemy wszystkim za wszelką pomoc i współpracę i mamy nadzieję, że Miejski Dom Kultury będzie działał w sposób doskonały przez następne 40 lat – powiedział dyr. J. Marcinkiewicz.

Redakcja również tego życzy i ma nadzieję, że będzie to już współpraca pod starym i znanym numerem, ale w nowym obiekcie pod nazwą Centrum Kultury w Szczuczynie przy ul. Łomżyńskiej 11.

 

PAMIĄTKI I PODZIĘKOWANIA  

 

Ważnym punktem programu było wręczenie dla przedstawicieli współpracujących instytucji, sponsorów, wyróżnionych pracowników i przyjaciół MDK: statuetek, podziękowań na piśmie i serdecznych, przyjacielskich uścisków dłoni Dyrektora i pracowników MDK.       

     W międzyczasie w kuluarach, pod adresem dyrektora MDK Janusza Marcinkiewicza, a zarazem – Radnego Powiatu Grajewskiego wielu kadencji, organizatora i wolontariusza WOŚP efektownie wspomagającego Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Szczuczynie, padło wiele ciepłych słów i życzeń dalszych sukcesów. Wielu osobom chciałoby się głośno powiedzieć, że tak szczerych, sprawiedliwych i pogodnych ludzi jak dyrektor Janusz M. Marcinkiewicz, nie ma zbyt wielu w Szczuczynie i rejonie.

    Niedzielny jubileusz upłynął w radosnej i przyjaznej atmosferze.        

Z gratulacjami i kwiatami róż, delikatnymi w kolorze i zapachu, dziękowano długoletniej pracownicy, byłej dyrektorce i głównej instruktorce MDK mgr Barbarze Paszkowskiej.   

Pani Paszkowska była wzruszona, a dziękując za doznane emocje, mówiła o zaangażowaniu wielu dziesiątków ludzi, którym kultura szeroko pojęta leży na sercu.     

    Burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński z okazji jubileuszu złożył gratulacje dla Dyrektora MDK i podziękowania za 40 lat pracy pracownikom, animatorom i działaczom kultury za wkład w krzewienie i rozwój tradycji kulturalnej dzieci, młodzieży i osób starszych oraz za rozwijanie zainteresowań artystycznych młodego pokolenia. Życzył pracownikom MDK sukcesów i kreatywności w realizacji twórczych inicjatyw kształtujących kulturowy wizerunek Szczuczyna i okolic.  

     – Jubileusz 40-lecia MDK, to sukces całego ośrodka kultury. To sukces instruktorów, wolontariuszy, pracowników administracyjnych, Urzędu Miasta, szkół, partnerów, sponsorów i wszystkich uczestniczącym w życiu domu kultury. Bez nich, bez ich wiedzy, umiejętności, zaangażowania i wsparcia, nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Właściwie, ten Jubileusz to wszystkich Święto, bo to ich sukces. Dziękuję za obecność wszystkim uczestnikom Koncertu Jubileuszowego i cieszymy się, że mogliśmy wspólnie świętować rocznicę 40-lecia. Dziękuję za życzenia i gratulacje, jakie otrzymaliśmy z okazji Jubileuszu 40 - lecia działalności MDK – potwierdził ogólne źródło sukcesu dyr. Janusz Marcinkiewicz.   

 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI

 

             W czasie prawie cztero-godzinnego koncertu wystąpili soliści i zespoły z MDK. Zespół „Szczuczyniacy” stanowią: M. Domiziak, J. Dylewska, W. Dylewski, H. Grabowska, B. Jankowska, K, Rosłoniewska, R. Rybak, J. Sielawa, M. Szabelska, W. Szymanowski, E. Zamojska i A. Szabelski. Założycielką i kierowniczką tego zespołu jest gł. inst. MDK – Barbara Paszkowska, a kierownikiem muzycznym Maria Ostrowska.

Pełni ekspresji młodzi przedstawiciele sceny to: Agnieszka Dzięgielewska, Paulina Rudzka, Martyna Makuszewska, Justyna Bagińska, Julia Wróblewska, Natalia Nagel, Emilia Nagel, Paulina Żebrowska, Julita Żebrowska, Natalia Kozikowska, Wiktoria Końska i Amelia Drobińska. Wszystkim zespołom publiczność dziękowała hucznymi brawami.     

    Po raz pierwszy i tak wielce reprezentatywnie wystąpił od niedawna działający w MDK zespół wokalno-instrumentalny pod przyjętą wstępnie nazwą „NOVUM”, którego skład stanowią: Halina Wasilewska, Janusz Nieczaj, Aleksandra Biedrzycka, Bogdan Wróblewski, Kamil Perzanowski i Paweł Zamojski. Zespół oczarował publiczność, a ogromnym zaskoczeniem był wspaniały występ uroczej wokalistki i akordeonistki – Haliny Wasilewskiej.    

Nie sposób jest przekazać wszystko w krótkim artykule, co działo się na deskach MDK podczas jego Jubileuszu.   

W odległej historii nie mieliśmy domów kultury. A było tak podczas dramatycznych rozbiorów, w czasie walki młodzieży z rusyfikacją, germanizacją, w tragizmie zaborów i I wojny światowej aż do odzyskania niepodległości. Nie było też po dramacie II wojny światowej, aż do entuzjazmu wolności i demokracji we współczesnej rzeczywistości.

A teraz – w Dniu Jubileuszu MDK?

Bogaty wystrój sali sportowo-widowiskowej wykonali członkowie zespołów i instruktorzy, a nagłośnienie z powodzeniem prowadził stały realizator dźwięku – Daniel Zamojski.

Muzycy byli na scenie, a po sali wypełnionej przez gości, niosły się melodyczne dźwięki.

Setki uszu i oczu słuchało, i patrzyło jak przebiega uroczystość.

… "Hej dziewczyno, spójrz na misia, …"  

Na deskach sześcioosobowa grupa muzycznych aktorów „NOVUM” w akcji.

Burza oklasków!

…" on przypomni, przypomni chłopca ci …"     

Burza oklasków!  

…" nieszczęśliwego, białego misia, …"

(…) muzyka milknie. Scena pustoszeje. Tylko brawa niosą się po sali jeszcze przez kilka sekund. Mali i dorośli artyści są już spokojni, a jako triumfujący łączą się teraz z widownią i rozmawiają.

Między wystawami, w pięknej i bogatej dekoracji o motywie świątecznym, i dużej ilości kronik MDK kręcą się ostatni przeglądający fotosy i pisma. Analizują daty, takie dziwne, takie stare, już nieznane…

Goście teraz wiedzą, że wszystko to zaczęło się 40 lat temu i trwa, aż do dziś.

To krótkie słowo – dziś – jest finałem czterdziestu lat szczuczyńskiej kultury.

Tyle już lat trwały tu wciąż próby w miejscu, na wojażach krajowych i zagranicznych, które trwają do dziś. Wychowankowie przygotowują co dzień to, co mają do perfekcyjnego opanowania. A wymagania widzów rosną i atmosfera wciąż gęstnieje. Kilka dni przed Jubileuszem, MDK przypominało „mrowisko” przed deszczem. Godzinami i dniami rozbrzmiewały pieśni chóru, dźwięki instrumentów i piski mikrofonów. Akustyk sprawdzał ustawienia sprzętu nagłaśniającego, dopasowywał formę i treść. Wykonawcy tłumili potęgującą się tremę, ale i nadmierną radość przed występami.  Nareszcie, w Dniu Jubileuszu zamieniając się w teatr otwarty dla gości, pokazali wszystko, co potrafią. Po korytarzach biegają jeszcze opiekunowie, kierownicy, uczniowie i nawet sam dyrektor Janusz Marcinkiewicz w galowym garniturze. Przechodzą do innych pomieszczeń, na zasłużony poczęstunek.

     Zakończył się finał czterdziestoletniej pracy – tylu ludzi – szczuczyńskiej kultury.   

 

 

 Tekst, zdjęcia i film: Stanisław Orłowski

 

 

 

 

wtorek, 6 czerwca 2023

Wakacyjna Strefa Sportowa

Komentarze (7)

To tylko dwa zdjęcia się zachowały z dawnych lat .Szkoda ! Żeby było ich więcej ,to wspomnienia by wróciły z przed 40-stu lat .

jubileusz razem z mdk obchodzi wojskowa siatka maskująca pod sufitem, oświetlenie, i nagłośnienie.


Po pierwsze musical "Fany Gerl" nie istnieje !/"Funny Girl" oto tytuł!
Poza tym zadtanawia mnie stwierdzenie "wielu instruktorów" mhy ...jako wychowanka MDK pamiętam tylko jedną osobę , wieloletniego pracownika,który był wzorem i największy nawet "kozak" miękł przed jej obliczem to Pani Maria Wykrętowicz , kobieta z klasą, wiedzą,elokwentna ,miła i piękna , a przede wszystkim z podejściem do dzieci i tej niezawsze grzecznej młodzieży.Pod jej okiem wielu z pokolenia '90 ma w głowie jej cenne rady.
/

Panie Stanisławie - dzięki za fotkę nr. 35. Jarek bez brzucha, z włosami. Byłem dyrektorem MDK Szczuczyn od 1973 do 1985 roku. To były piękne twórcze czasy.

Gratulacje dla pracowników MDK oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do zorganizowania tak pięknej uroczystości. Powodzenia w kolejnych działaniach.

Dziekuje Panie Jarku - klub za Pana kadencji byl przyjaznym miejscem. Odniósł duzo sukcesów w byłym woj. łomzyńskim.

Potwierdzam wpis Szczuczyniaka. Koncowka lat siedemdziesiatych XX wieku to dobry czas dla "KLUBU" jak to sie mowilo. Ot wchodzilo sie prosto z ulicy i siadalo przy stolikach wsrod milej farajny, do ktorej zaliczam pracownikow: p. J. Sarnackiego, p. Alicje Karwowska, p. Danusie Dobrzycka i p. Basie Paszkowska! A jakie dyskoteki bywaly...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.