Wiadomości

  • 8 komentarzy
  • 3184 wyświetleń

II sesja Rady Powiatu Grajewskiego

II sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Starosty Grajewskiego;
b) w sprawie ustalenia składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grajewskiego;
c) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grajewskiego;
d) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej Rady Powiatu Grajewskiego;
e) w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Grajewskiego;
f) w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Polityki Społecznej i Gospodarczej Rady Powiatu Grajewskiego;
g) w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu im. dr Witolda Ginela w Grajewie;
h) w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Grajewski zadania inwestycyjnego z zakresu administracji rządowej pn.: „Budowa przejścia dla pieszych na starodrożu DK 61 w Szczuczynie – ul. Łomżyńska w km 2+863”, w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”;
i) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Grajewskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Grajewskiego;
j) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grajewskiego na rok 2024;
k) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grajewskiego na lata 2024-2027.

5. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
6. Zamknięcie sesji.

 

Komentarze (8)

O nadanie statutu szpitala czyżby zezwolenie na tworzenie nowych kierowniczych stanowisk bez zakresu obowiązków dla powinowatych.?

Po chcemy wiedzieć rzędu jakiej wielkości jest wynagrodzenie pana starosty !

Czy radni uczestniczący w posiedzeniu są na urlopie bezpłatnym bo nie w każdej pracy można te godziny odpracować? Może ktoś wie jak to wygląda prawnie?

Obecnie pobory Starosty Grajewskiego wynoszą ok. 17.500 zł, a pobory Wójta Gminy Grajewo ok. 18.700 zł.

A jaki jest powód zwołania sesji nadzwyczajnej? Czemu nie zwyczajna? Ktoś powinien zainteresować się tym.

Ryszard sesja to sesja

Pracodawca musi zwolnić na sesję ale za te godziny nie płaci tak mówią przepisy prawne.

Jak zarząd powiatu zażąda,to musi być sesja nadzwyczajna

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.