poniedziałek, 26 lutego 2024

Programy unijne

Edukacja Rozwojowa

- nowy program grantowy FED

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji rozwojowej. Termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 17 października 2006.

Edukacja rozwojowa to edukacja, która ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat międzynarodowego rozwoju, ułatwia zrozumienie globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, skłania do krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz prowadzi do osobistego zaangażowania i świadomego działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju.

Szczegółowe informacje o warunkach konkursu i edukacji rozwojowej znajdują się na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracji www.edudemo.org.pl.

Informacje o edukacji rozwojowej są również dostępne na stronach polskiej pomocy www.polskapomoc.gov.pl oraz www.tydzienedukacjiglobalnej.pl.

Program edukacji rozwojowej realizowany jest dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl).


czwartek, 8 lutego 2007

Dotacje na szkolenia

czwartek, 18 stycznia 2007

Równać Szanse 2007

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.