sobota, 25 maja 2024

Wiadomości

Echa XXI sesji Rady Powiatu

29 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie przy ul. Strażackiej 6B odbyła się XXI sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Obrady miały charakter zwyczajny.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XIX i XX sesji Rady Powiatu Grajewskiego.

4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji.

Informację z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji przedstawił Starosta Grajewski Zygmunt Kruszyński.

5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2016;
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu grajewskiego na lata 2016 – 2019;
c) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu grajewskiego;

Podjętą uchwałą Radni ustalili minimalne godziny pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu grajewskiego, zaś pracę aptek w dniach 24 grudnia, 31 grudnia oraz w Wielką Sobotę  wyznaczono na godz.: 8.00 - 14.00.

Ponadto Rada Powiatu ustaliła nowy HARMONOGRAM dyżurów nocnych w dni powszednie oraz całodobowych dyżurów w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy, w celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek.

Informacje o godzinach pracy apteki, aktualny harmonogram dyżurów oraz wszelkie zmiany z tym związane powinny być umieszczone w aptece w miejscach widocznych dla interesantów.

W przypadku otwarcia lub zamknięcia apteki na terenie powiatu, radni muszą podjąć stosowną uchwałę. 28 kwietnia 2016 r. podjęto uchwałę w związku z zamknięciem apteki przy ul. Komunalnej w Grajewie, natomiast 18 maja br. do Starostwa Powiatowego w Grajewie wpłynął wniosek o ujęcie apteki "Apteka na Placu" w harmonogramie dyżurów. W związku z powyższym podjęcie uchwały stało się konieczne.

d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

Radni, podjętą uchwałą wyrazili zgodę na nieodpłatne nabycie od Gminy Wąsosz nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2460 ha, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego Wąsosz, celem poszerzenia drogi powiatowej. 

e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości;

Podjętą uchwałą Radni Powiatu wyrazili zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia gospodarczego (chlewka) i garażu położonych w Niećkowie gmina Szczuczyn. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Powiatu Grajewskiego. Postanowienie weszło w życie z dniem podjęcia.

f) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grajewskiego:

Uchwałę skreślono z porządku obrad XXI sesji.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.


e-Grajewo.pl

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.