sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

Zmienia się na lepsze

Grajewo, ogromnym wysiłkiem wielu osób, firm i instytucji zmienia się na lepsze, w czym ma również swój udział lokalny samorząd.

Główne przesłanie moich dwóch poprzednich kampanii wyborczych, akcentujące potrzebę harmonijnej współpracy samorządów różnych szczebli, znalazło praktyczną realizację w bardzo dobrej współpracy z samorządem powiatu grajewskiego (wspólnie realizujemy duży program inwestycyjny polegający na przebudowie dróg w części przemysłowej miasta – w tym roku ul. Braci Świackich, część Elewatorskiej i Robotniczej za ok. 10 mln. złotych, z czego prawie połowa pochodzi z dotacji; poprawiamy stan bazy sportowej – od dwóch lat działa kompleks boisk „Orlik” przy Zespole Szkół nr 2 w Grajewie, zbudowany przez powiat przy pomocy miasta, a obecnie kończymy miejską inwestycję przy ul. 11 Listopada, w której uczestniczy powiat; wspólnie zabiegamy o utrzymanie naszego szpitala i konstruktywnie współpracujemy na wszelkich innych płaszczyznach) oraz z samorządami skupionymi w Związku Komunalnym Biebrza - wspólnie realizujemy projekt odpadowy, którego najważniejsze elementy będą zlokalizowane na miejskim składowisku odpadów w Koszarówce (pozyskaliśmy dofinansowanie 22 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko).

Minione cztery lata były okresem rozwoju, o czym świadczy m.in. uruchomienie w 2007r. w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (do której powstania jako samorząd przyczyniliśmy się) nowego zakładu Pfleiderera, wiele miejskich inwestycji infrastrukturalnych (w tym sieci wodno-kanalizacyjne na dwóch dużych osiedlach, budowa sieci ciepłowniczej na osiedlu Szkolne, ponad dwadzieścia inwestycji drogowych), rozbudowa otwartej bazy sportowej (poza „Orlikiem” trzy boiska wielofunkcyjne oraz przygotowanie pełnej dokumentacji krytej pływalni), modernizacja oświetlenia ulicznego, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących ponad 50 ha. Dzięki współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad realizowaliśmy duży program remontów chodników w ciągach dróg krajowych oraz uczestniczyliśmy w opracowaniu dokumentacji przebudowy ul. Piłsudskiego (planowana do realizacji w latach 2011-2012). Wyremontowaliśmy budynek po straży pożarnej przy ul. Ełckiej i powołaliśmy do życia Grajewską Izbę Historyczną. Miejska spółka TBS oddała do użytku 30 mieszkań w budynku po gimnazjum przy ul. Targowej, a PEC przygotował program modernizacji, mający duże szanse na realizację w kolejnych latach. Dzięki zagospodarowaniu budynku po banku stworzyliśmy zwarte centrum administracyjne, lepiej służące mieszkańcom Grajewa, a Urząd Miasta wdrożył politykę jakości i uzyskał certyfikat ISO 9001. Z sukcesem zakończyliśmy trudną inwestycję w Miejskim Domu Kultury, dzięki której od trzech lat możemy korzystać z nowoczesnego kina i sali widowiskowej.

Nie wszystkie plany udało nam się zrealizować. Przyczyn tego jest wiele (m.in. spadek dochodów z powodu kryzysu gospodarczego), ale za jedną z ważniejszych uważam brak skutecznej reprezentacji naszych interesów w sejmiku wojewódzkim – z tego musimy wyciągnąć wnioski.

Szanowni Państwo, działając w coraz trudniejszych warunkach, wspólnie zmieniamy Grajewo na lepsze. Dziękuję za okazane mi zaufanie i liczę na sprawiedliwą ocenę.


 

Z poważaniem

Krzysztof Waszkiewicz
Burmistrz Grajewa

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.