środa, 29 czerwca 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10498 wyświetleń

Zmiany w Weterynarii

Z dniem 2 stycznia 2009 r. dr Józef Matyskieła został powołany na Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie.

W związku z objęciem wymienionego stanowiska starosta J. Augustowski oraz przewodniczący Rady Powiatu S. Kossakowski, podczas sesji RP w dniu 23 stycznia br., przekazali p. J. Matyskiele gratulacje i życzenia w imieniu Zarządu i Rady Powiatu Grajewskiego - Inspektorat Weterynarii to jednostka współpracująca z samorządem powiatowym.

Dotychczasowy PLW Ireneusz Kobyliński odszedł na zasłużoną emeryturę.
kos
Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Zadania te określone zostały w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.) i obejmują ochronę zdrowia zwierząt oraz weterynaryjną ochronę zdrowia publicznego...
...Terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej wykonują swoje zadania odpowiednio przy pomocy wojewódzkiego, powiatowego i granicznego inspektoratu weterynarii. Szczegółową organizację terenowych urzędów Inspekcji Weterynaryjnej określa zarządzenie Nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW Nr 11, poz. 12).
Wojewódzkim, powiatowym i granicznym lekarzem weterynarii oraz ich zastępcą może być osoba, która:

   1. jest lekarzem weterynarii posiadającym prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
   2. posiada:
      a) 5-letni staż pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią - w przypadku wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy,
      b) 3-letni staż pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią - w przypadku powiatowego i granicznego lekarza weterynarii i ich zastępców,
      c) tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego.

Pracownicy Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii, jak również osoby pełniące funkcje wojewódzkich, powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii oraz ich zastępców, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z późn. zm.), wchodzą w skład korpusu służby cywilnej.
Celem funkcjonowania służby cywilnej, stosownie do art. 153 Konstytucji RP, jest zapewnienie bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa przez kadry urzędnicze, pracujące w administracji publicznej na stałe. (BIP GIW)


Komentarze (1)

zwrot "przekazać gratulacje dla Pana " jest nieprawidłowy; jest to zwrot charakterystyczny dla języka potocznego Podlasia , ale uważa sie go za błąd językowy.
Prawidłowo : przekazać gratulacje Panu .....
A swoją drogę chętnie dowiemy się, jakie pomysły ma nowy Powiatowy Lekarz Weterynarii na usprawnienie funkcjonowania tej instytucji ...
Pozdrawiam

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.