Szczuczyn

Zgłoś szambo do 15 maja

Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, nowi użytkownicy zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, osoby, u których zaszła jakakolwiek zmiana, np. podłączyli się do kanalizacji lub zmienili zbiornik bezodpływowy na oczyszczalnię przydomową itp., są zobowiązani do niezwłocznego dostarczenia wypełnionego i podpisanego zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie (pok. nr 8), w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2021 roku. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie oraz na stronie internetowej www.um.szczuczyn.pl w zakładce: Ochrona środowiska.

Każdy właściciel nieruchomości, na którego posesji znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, ma obowiązek zawarcia umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Szczuczyn. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów, powinny uczynić to niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Szczuczyn są:

• WPK-TBS, ul. Sienkiewicza 15, 19-230 Szczuczyn, tel. (86) 272 50 25;
• TOI-TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. (22) 614 59 79;
• WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, tel. (32) 278 45 31.

Przypominamy też o obowiązku posiadania dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów. Za brak umowy oraz dowodów opłat za wywóz nieczystości na właściciela nieruchomości może zostać nałożony mandat karny.

 

poniedziałek, 27 września 2021

Akcja krwiodawstwa w Szczuczynie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.