sobota, 25 maja 2024

Wiadomości

Zebranie OSP w Grajewie

W dniu 5 marca 2006r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie. Na zebraniu podsumowano działalność jednostki  w  mijającej kadencji, wytyczono najważniejsze zadania na rok bieżący oraz wybrano nowy zarząd w składzie:
 
· Prezes - Krzysztof  Waszkiewicz,
· Wiceprezes - Augustyn Sulewski,
· Wiceprezes i Naczelnik - Antoni Milewski,
· Zastępca Naczelnika - Krzysztof Chełmiński,
· Sekretarz - Stanisław Kownacki,
· Skarbnik -Anatol Ignaciuk,
· Członek Zarządu -Ryszard Jaśkowski,
· Członek Zarządu -Edward Szabat.
· Członek Zarządu - Dariusz Paszkowski

Wybrano również Komisję Rewizyjną  w składzie:
· Przewodniczący -Dh Jarosław Chojnowski,
· Członek -  Dh Stanisław Ciborowski,
· Członek - Dh Grzegorz Gardocki.

W chwili obecnej OSP Grajewo skupia 71 członków, w tym 38 osób liczy orkiestra dęta.
 
Jednostka prowadzi pełną działalność statutową, w tym działalność kulturalną,  prewencyjną ( wydaje m.in. ulotki prewencyjne), członkowie OSP  uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych, przeprowadzają pogadanki na tematy przeciwpożarowe w zakładach pracy i szkołach.

Głównym problemem OSP jest brak odpowiedniego lokalu do prób orkiestry i statutowej działalności. W budynku, w którym ma być m.in. siedziba OSP ( budynek po PSP przy ul.Ełckiej ) w br. rozpocznie się długo oczekiwany remont. Podejmowane są starania o środki finansowe na ten cel z  funduszy europejskich.

Chlubą i wizytówką OSP Grajewo jest orkiestra dęta, która pod batutą jej kapelmistrza Ryszarda Jasionowskiego występuje na wszystkich ważniejszych uroczystościach państwowych, samorządowych  oraz  kościelnych.  Orkiestra występuje również z grupą taneczną  "Tamburmajorki",  którą prowadzi Pani Joanna Kochańska-Szabat. Zapraszamy młodzież ( zarówno dziewczęta jak i chłopców ) do pracy w zespołach. Również do OSP
(poza w.w zespołami)  chętnie przyjmiemy  młodzież w wieku pow.18 lat.

W dniu 28 maja br planowany jest w  Klubie "Hades"  "Festyn strażacki", na który już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. Zapewniamy jeszcze więcej atrakcji niż w latach ubiegłych.                                                              
Wiceprezes OSP Grajewo
(-) Antoni Milewski              

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.