niedziela, 21 kwietnia 2024

Wiadomości

Zdrowie uczniów SP4

Grajewo
Szkoła Podstawowa nr 4

Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne uczęszcza 75 uczniów posiadających różne wady postawy, co stanowi 40,76% uczniów klas I-III z wadami postawy. Wśród nich znalazło się 15 uczniów z klas pierwszych, 21 uczniów z klas drugich i 39 uczniów z klas trzecich. Podczas zajęć prowadzone były ćwiczenia mające na celu korygowanie i kształtowanie nawyku prawidłowej postawy.Ogółem ze schorzeniami i wadami jest 552 uczniów oraz 26 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

- z wadami postawy 433 uczniów i 21 dzieci w oddziałach przedszkolnych,

- z wadami wzroku 134 uczniów i 1 dziecko w oddziale przedszkolnym,

- ze schorzeniami układu oddechowego (w tym 8 uczniów z astmą) – 20 uczniów i 1 dziecko w oddziale przedszkolnym,

- z wadami serca (potwierdzone) – 9 uczniów

- z zaburzeniami słuchu – 3 uczniów i 1 dziecko w oddziale przedszkolnym,

- z zaburzeniami w rozwoju somatycznym – 59 uczniów i 2 dzieci w oddziale przedszkolnym,

- z cukrzycą – 1 uczeń,

- z epilepsją – 1 uczeń,

- z innymi schorzeniami wymagającymi czynnej opieki lekarskiej – 5 uczniówUczniowie klas I-VI zostali objęci grupową profilaktyką próchnicy zębów metodą egzogenną – nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.

Pierwszej pomocy udzielono dotychczas 827 razy (bóle głowy, bóle brzucha). Pielęgniarka szkolna przeprowadziła 550 rozmów indywidualnych z uczniami dotyczących ich stanu zdrowia.
Działania prozdrowotne SP4

- projekt „Nic ważniejszego nad zdrowie”, którym objęto 376 uczniów klas 0-III. W jego ramach przeprowadzono m.in. akcję „Zamiast chipsów i słodyczy, chrup marchewkę – to się liczy”.

- Szkolne Koło PCK przeprowadziło wiele pogadanek o różnorodnej tematyce, których celem było kształtowanie zachowań prozdrowotnych.

- Szkoła pobija swoiste rekordy w akcji: „Szklanka mleka:. Na miesiąc marzec zamówiono 10.252 sztuki.

- Zorganizowano 2 wyjazdy na basen, 3 na lodowisko i 1 kulig.


(dokumenty Rady Miasta Grajewo, z dnia 11.03.2005r)

MagK
e-Grajewo.pl

niedziela, 21 kwietnia 2024

ROD "Oaza" - OGŁOSZENIE

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.