wtorek, 3 października 2023

Oferty i promocje

Zawód pilarz z Gminy Rajgród

Gmina Rajgród od dnia 01 listopada 2010 r. rozpoczęła realizację projektu „Zawód pilarz z Gminy Rajgród”. W ramach projektu 35 mieszkańców gminy Rajgród, w szczególności członków Ochotniczej Straży Pożarnej, rolników, osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub uczących się (pełnoletnich) uzyska uprawnienia pilarza III klasy. Warunkiem niezbędnym udziału w projekcie jest posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dana osoba może wykonywać zawód operatora piły mechanicznej do ścinki drzew.


Zakres szkolenia:
a) Moduł 1 – użytkowanie eksploatacyjne – 4 godziny,
b) Moduł 2 – dokumentacja techniczna – 3 godziny,
c) Moduł 3 – bezpieczeństwo i higiena pracy – 6 godzin,
d) Moduł 4 – podstawy elektrotechniki – 4 godziny,
e) Moduł 5 – budowa pił mechanicznych do ścinki drzew – 4 godziny,
f) Moduł 6 – technologia robót – 7 godzin,
g) Moduł 7 – zajęcia praktyczne – 12 godzin.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt i rejestrację pod nr tel. 86 272-19-43 lub 86 272-19-57.
Szkolenia – w części teoretycznej prowadzone będą w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie, w części praktycznej – w miejscu zaproponowanym przez Realizatora szkoleń.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 – Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich i jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społęcznego oraz ze środków budżetu państwa.


Udział w szkoleniach osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie jest bezpłatny, z wyłączeniem kosztów dojazdu i powrotu z egzaminu planowanego do przeprowadzenia w Łapach.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.