poniedziałek, 2 października 2023

Wiadomości

Zawiadomienie Rady

Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, iż Przewodniczący Komisji Rady Miasta w porozumieniu z Przewodniczącym RM zwołują wspólne posiedzenie Komisji na dzień 11 maja 2004 roku (wtorek) na godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo (duża sala konferencyjna).


Posiedzenie Komisji jest jawne i dostępne dla obywateli.Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Wypracowanie opinii w sprawie projektu ochrony środowiska w tym gminnego planu

gospodarki odpadami.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i

porządku na terenie gminy miejskiej Grajewo.

5. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;

b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości użytkownikom

wieczystym – spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz

członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub przeniesieniem na członków

spółdzielni własności lokali;

c) nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;

d) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej;

e) warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania;

f) zmian w budżecie miasta na 2004 rok.

7. Przyjęcie protokołu.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie posiedzenia.

źródło: BIP

niedziela, 1 października 2023

Ulica Wilczewo - pożar budynku!

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.