Wiadomości

Zaświadczenie do głosowania

Jeżeli chcesz wziąć udział w wyborach 21.10.2007 r. a zamierzasz zmienić miejsce pobytu powinieneś zgłosić się po zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju i za granicą.

Wniosek o jego wydanie składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej dwa dni przed dniem wyborów, czyli do 19 października 2007 r.

W Grajewie zaświadczenia wydaje „od ręki” Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste przy UM (ul. Strażacka 6), pok. 7-8, w godz. 7.30-15.30. W innych miejscowościach w godz. pracy urzędów. Zainteresowany musi zgłosić się z dowodem osobistym. Zaświadczenie może pobrać inna osoba, jeśli posiada potwierdzone notarialnie upoważnienie (z potrzebnymi danymi wyborcy : imię, nazwisko, PESEL, data ur., adres zameldowania)

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu swojego zamieszkania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić tego dokumentu. W takim przypadku, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca swego zamieszkania.
 
e-Grajewo.pl

 

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Zabytkowe auta w piątek w Grajewie

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Bożennie Grądzkiej

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.