Wiadomości

  • 18 komentarzy
  • 14127 wyświetleń

Zawalczyli o uczniów!


Gmina postanowiła zawalczyć o swoich młodych mieszkańców. 29 lutego br. odbyła się sesja Rady Gminy, jednym z punktów obrad była zmiana szkolnych obwodów. Obecnie dzieci z terenów gminy dojeżdżają na jej koszt do miejskich szkół. 66 uczniów uczęszcza do grajewskich jedynki i dwójki.

Radni po burzliwych obradach przychylili się do przedstawionych propozycji. Od nowego roku szkolnego m. Elżbiecin, Flesze, Cyprki, Konopki, Konopki kol., Mierucie, Uścianki to obwody dla placówek gminnych - Gimnazjum w Danówku i Szkoły Podstawowej w Wierzbowie. Teoretycznie zatem, po uchwalonych zmianach,  7,5 tys. zł subwencji rocznie na każdego z wymienionych uczniów powinno zostać w gminie.

Nie będzie to jednak takie proste. Zabierający głos w dyskusji radni nie byli do końca przekonani jaką podjąć decyzję. Niepewność wyrażali również przybyli rodzice.

Wójt gminy uspokajał zebranych i przedstawiał argumenty ekonomiczne, ale również społeczne. Nie dzieje się przecież nic złego, samorząd stara się przyciągnąć do swoich szkół dzieci z własnej społeczności. Młodych, którzy mieszkają, żyją na terenie gminy. To dla nich polepsza się bazę edukacyjną, sportową. Przy wielu wyrzeczeniach gmina zdobywa środki z zewnętrznych funduszy, również europejskich, by stawiać nowe budynki, remontować istniejące, wyposażać pracownie, zaopatrywać w sprzęt naukowy, komputerowy i sportowy . 

Szanse edukacyjne są wyrównane, gminne placówki są przygotowane, by dobrze uczyć młodych, pokazywać drogę do dalszych etapów życia. Rodzice nie powinni obawiać się wysyłać tu dzieci. Są one niemalże indywidualnie kształtowane, w przyjaznej atmosferze, bez anonimowości. Do tego dochodzi jeszcze widmo zwalniania pracowników, czy nawet likwidacji placówek przy braku wystarczającej liczy uczniów i ciągłym wzroście kosztów.

Rozumiem obawy mieszkańców – mówił wójt St. Szleter – jednak jesteśmy zmuszeni wprowadzać te zmiany, patrzeć w przyszłość. Zapewniał, że na pierwszym miejscu stawia się dobro dzieci, bezpieczeństwo i komfort w czasie dojazdu, który jak do tej pory będzie zapewniony.

Trudna decyzja przed rodzinami, czas pokaże czy wielu z nich będzie stać na patriotyzm lokalny. Trzeba pamiętać, że czasem boimy się samych zmian, może jednak "nie taki diabeł straszny, jak go malują".

fot. e-Grajewo.pl


29 lutego br. o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6, odbyła się XIV sesja Rady Gminy Grajewo z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 18 listopada 2011 roku i protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grajewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Grajewo oraz określenia granic ich obwodów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Chojnówek gmina Grajewo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Koszarówka gmina Grajewo.
12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Grajewo.
13. Przedstawienie Zarządzenia Nr 186/12 Wójta Gminy Grajewo z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania Uchwały Nr 26/VII/99 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 lutego 1999 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienionej Uchwałą Nr 189/XXXX/02 Rady Gminy Grajewo z dnia 20 lutego 2002 roku, za rok 2011.
14. Złożenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie za rok 2011 w zakresie zadań własnych i zleconych oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2012 - 2025.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.Komentarze (18)

dzieci z Mieruć będą przejeżdżać koło SP1 lub SP2 i pojadą do Wierzbowa, i to w trosce o dzieci. ?

no bez kitu to i troska?

ja też tu nie widzę troski o dzieci tylko o pieniądze

Aga, słuszne spostrzeżenie. Ilu laureatów konkursów przedmiotowych mają szkoły w Rudzie, Wierzbowie czy w Danówku? W jakich programach unijnych bezpośrednio angażujących uczniów, biorą udział te szkoły? No i ostatecznie, rodzic ma prawo wyboru takiej placówki dla swojego dziecka, jaką uważa za najlepszą.

Cenzura na e-Grajewo!!!

zawalczyli? a moze zawalczyli Ci radni, którym nie udalo sie zmieniac tej decyzji a którzy byli przeciwni decyzji wójta? moze z tej strony spojrzmy?

Nie jest to na pewno dobre rozwiązanie dla dzieci ani dla ich rodziców, którzy przez cały czas byli przeciwni wprowadzeniu tego typu zmian, mając po swojej stronie bardzo silne i uzasadnione argumenty. Chodzi tu przecież o dobro naszych dzieci. W jakim celu służyć miały liczne spotkania i debaty z rodzicami skoro i tak pan wójt z ich zdaniem się nie liczył i zrobił tak jak to sobie już z góry zaplanował. I co tym zyskał? Szacunku mieszkańców na pewno nie. Pieniędzy też przecież nie zyska bo rodzice jasno powiedzieli, że dzieci do Wierzbowa nie wyślą.

rodzic ma prawo wybrać do jakiej placówki jego dziecko ma uczeszczać czy na wsi czy w miescie. Oswiata daje pieniądze na to aby zostało one dowiezione w odpowiednie miejsce. Zadaniem wójta jest to aby dziecko to dowieść w miejsce wskazane przez rodzica. TO JEGO OBOWIĄZEK

Jak chcecie by dzieci uczyły się w Grajewie to zorganizujcie się rodzice i na zmianę dowoźcie swoje dzieci.

Dzieci ze szkoły w Rudzie bardzo dobrze się uczą, proszę sprawdzić wyniki z Matmiksa z ostatnich kilku lat. Zajmują 1, 2, 10 i jeszcze kilka dalszych miejsc na ponad 200 uczniów startujących.

Tylko gmina kształtuje i układa przyszłość swoich młodych mieszkańców

Nie chodzi o wyniki szkół, chociaż one też są ważne. Z obserwacji wiem, że szkoły wiejskie osiągają często bardzo dobre wyniki. Chodzi o dzieci, żeby szybko dotarły do szkoły i nie musiały wstawać o 6 rano, żeby zdążyć do szkoły i nie wracać o 17 czy 18, bo wtedy są zmęczone. Myślę, że rodzice biorą to pod uwagę i wujt też niech myśli o dzieciach, bo to one będą pracować w przyszłości na jego emeryturę, która pewnie nie będzie zbyt niska.

Jakie na przykład szanse dopchania się do mikroskopu na lekcji biologi ma dziecko w dużej szkole, a jakie w małej szkole?

Dlaczego Toczyłowo nie jest wliczone. Część dzieci też uczy się w Grajewie.A co oni to święte są? Jak wszystkie to wszystkie...

do xyz-ja woze sam i odczep sie

Rodzice z Rudy też sami dowożą, to nie jest wielki problem.

a dlaczego sami nauczyciele puszczaja swoje dzieci do szkól w miescie choc maja rejon w iejskich szkołach

sa nauczyciele z wojewodzina i zamiast do wierzbowa woza do grajewa.za nich sie wezcie niech dadza przykład.sory za błedy

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.