Kultura i rozrywka

Zasady udzielania pomocy

Zasady  udzielania pomocy
W Publicznym Gimnazjum im. PCK nr 1 w Grajewie realizowany jest „Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

    Założeniem programu jest kształtowanie wśród uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. Główne cele: zapoznanie
z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nabycie wiadomości i umiejętności pozwalających skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz kształtowanie wśród młodzieży postaw odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych ludzi.
    Program w wymiarze 15 godzin realizują podczas zajęć pozalekcyjnych uczniowie klasy 3d, podzieleni na dwie grupy. Koordynatorem szkolnym jest p. Teresa Koprowicz.
Dzięki udziałowi w programie szkoła wyposażona została w pakiet pomocy dydaktycznych: fantomy  i apteczkę. Deskę ortopedyczną oraz zestaw imitacji ran na potrzeby edukacyjne zakupił p. Dariusz Latarowski, dyrektor szkoły.

wtorek, 19 października 2021

Echa wydarzeń w SP 4

wtorek, 19 października 2021

"Kubusiowi Przyjaciele Natury" w SP 2

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.