czwartek, 28 września 2023

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie

Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo zwołuje posiedzenie wymienionej Komisji na dzień 4 lutego 2004 roku (środa) godz. 900, które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta /mała sala konferencyjna/.
Posiedzenie Komisji jest jawne i dostępne dla obywateli.

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Informacja o programie Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego (POST).

4. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2004 rok, w tym omówienie autopoprawek

wprowadzonych do budżetu miasta na 2004 rok przez Burmistrza Miasta Grajewo.

5. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał Rady Miasta Grajewo w sprawach:

a) powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Grajewie;

b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pana Grzegorza Purwina;

c) sposobu załatwienia skargi wniesionej na Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej.

6. Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Nr 21/V/99 z dnia 28.01.1999r.

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych

oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie posiedzenia.
źródło: BIP

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.