Wiadomości

XXXVIII sesja Rady Powiatu

W dniu 27 listopada 2009 r. (piątek) o godz.10.30  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu Grajewskiego. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu
w okresie od ostatniej sesji.
5. Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu grajewskiego w 2008 r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na 2009 r.,
b) w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie powiatu grajewskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
c) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz gminy Grajewo.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i sprawy bieżące.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski


piątek, 30 września 2022

Odwołane VI Regaty Żeglarskie OSP

czwartek, 29 września 2022

Ełk. Samochód osobowy uderzył w budynek

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.