poniedziałek, 4 grudnia 2023

Wiadomości

  • 7 komentarzy
  • 9798 wyświetleń

XXXVI Sesja Rady Miasta

 XXXVI zwyczajma  Sesja Rady Miasta Grajewo, odbędzie się w dniu 28 grudnia  2005 roku ( środa) o godz. 900, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A.


PORZĄDEK  OBRAD:


1.Otwarcie obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na XXXII. i XXXIII. sesjach Rady Miasta .
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, dodatku za wysługę lat oraz wysokość  i warunki wypłacania nagród;
   b)zmian w budżecie Miasta na 2005 rok;
   c) wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005;
   d) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok;
   e) zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Miasta na rzecz Powiatu;
   f) zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Miasta Grajewo na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa;
    7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2006 rok:
        a) wystąpienie Burmistrza;
        b) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej;
        c) zapoznanie z opiniami stałych Komisji Rady Miasta;
        d)dyskusja;
        e)podjęcie uchwały.
    8.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji, prowadzonych przez Urząd Miasta Grajewo.
    9. Informacja na temat załatwionych skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miasta.
  10.Informacja na temat funkcjonowania Systemu Informacji dla Interesantów w Urzędzie Miasta.
 11.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.
UM Grajewo  
 

Komentarze (7)

Czas najwyższy dać dodatki n-lom szkół masowych za pracę z dziećmi upośledzonymi i nie tylko w klasach integracyjnych

Tak jak Burmistrzem zostanie nauczyciel tylko dodatki ,podwyżki a przeciesz nauczyciele już nie mają tak zle (a szczegulnie mianowani) 2.5 tyś z dodatkami jak na Grajewo jest bardzo dobrze,szczegulnie tacy nauczyciele którzy sami mało umieją ,powiecie że nieprawda no to która szkoła łapie się może w pierwszej 50 w kraju chiba tylko LO z Łomży

Ty "wyedukowana" lokalna eminencjo! Opublikuj swoje świadectwo z klasy maturalnej. Pokaż sibie w tym rankingu; olimpijczyku jeden, umyśle ścisły. Pokaż mi tych po 2,5 tys. /jest to mała grupa nauczycieli, najczęściej z najwyższym stażem i stopniem awansu zawodowego/. No jak mnie bierze złość, jak tacy ze średnią 2,80 zabierają głos - znając się jak każdy Polak na: edukacji, medycynie, hydraulice, prawie ..... Jaką książkę ostatnio przeczytałaś "Istoto" Ranking stwórz sobie sam/a, wprowadź tam dane własnej rodziny. Zobacz jaką lokatę zajmujecie. Zgłoście się do e-grajewo, na pewno otrzymacie dostęp do strony. Powodzenie - specjaliści!!! Edukatorzy!!!!

już niedługo wybory na wiosnę

Mieszkancu któremu wszystko jedno lepiej troch się dołucz głębie myślałem że jesteś nauczycielem ale jesteś zbyt głupi na to a od mojej rodziny wara zobacz swoją średnia napewno większa jak 1.25 nie była

Bożenko przeczytaj siebie raz jeszcze! I zobacz gdzie jest Twoje miejsce w tym szeregu. /przykro..../

DZIECI.....Zamiast się wyzywać,wróccie do tematu...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.