poniedziałek, 2 października 2023

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 8242 wyświetleń

XXXIII sesja Rady Gminy Grajewo

                 Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 14 kwietnia br. (poniedziałek) na godzinę 12.00 XXXIII sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się  w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 04 marca 2014 roku. 
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na   poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w  okresie między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Stan bezpieczeństwa w Gminie Grajewo w 2013 roku – zagrożenia, ich zwalczanie i zapobieganie w oparciu o informacje:
a/  Prokuratora Rejonowego w Grajewie,
b/  Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,
c/  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Grajewo konsultacji dotyczących zmiany granic gminy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Grajewo.
10.  Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Grajewo.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
12.  Informacja Wójta o wniesieniu wkładu pieniężnego do BIOM Sp.z o.o.
13.  Apel Rady Gminy Grajewo do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podjęcia działań legislacyjnych w zakresie zmian Kodeksu  wyborczego.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044 B i części drogi powiatowej Nr 1809 B na odcinku Białaszewo do drogi wojewódzkiej Nr 668”.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2014-2025.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
17.  Zapytania i wolne wnioski.
18.  Zamknięcie obrad.
      
      
    Przewodniczący  Rady
    Jan Dąbrowskiniedziela, 1 października 2023

Ulica Wilczewo - pożar budynku!

Komentarze (1)

Odn. pkt 13 o co chodzi?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.